2019. jan 21.

A BREXIT hatása a vámtevékenységekre IV.

írta: Gombár Gábor
A BREXIT hatása a vámtevékenységekre IV.

 VÁMÜGYI ÉS HÉA VÁLTOZÁSOK

brexit-2123573_1280.jpg

  • Az EU vámterületére az Egyesült Királyságból behozott vagy az EU vámterületéről az Egyesült Királyságba kiszállítandó áruk vámfelügyelet alá tartoznak, és az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU rendeletnek megfelelően vámellenőrzés alá vonhatók. Ez magában foglalja többek között azt, hogy vámalakiságok alkalmazandók, nyilatkozatokat kell benyújtani, valamint, hogy a vámhatóságok biztosítékokat kérhetnek a lehetséges vagy meglévő vámtartozásokra.
  • Az EU vámterületére az Egyesült Királyságból behozott áruk a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartoznak. Ez maga után vonja a megfelelő vámok alkalmazását.
  • Bizonyos, az Egyesült Királyságból az EU-ba érkező vagy az EU-t az Egyesült Királyság irányába elhagyó áruk a közrenddel, a közbiztonsággal, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelmével vagy a nemzeti kincsek védelmével összefüggő tilalmak vagy korlátozások hatálya alá tartoznak.
  • Az Egyesült Királyság vámhatóságai által kibocsátott, az engedélyezett gazdálkodói státusz megadására vonatkozó engedélyek és a vámügyi egyszerűsítésekre vonatkozó egyéb engedélyek érvényességüket vesztik az Unió vámterületén.
  • Az Egyesült Királyságból származó, az EU-ból harmadik országokba exportált árukba beépített áruk az EU közös kereskedelempolitikája tekintetében többé nem minősíthetők „EU-s tartalomnak”.
  • Az EU héaterületére az Egyesült Királyságból érkező vagy az EU héaterületéről az Egyesült Királyságba feladott vagy fuvarozott áruk szállítását a közös hozzáadottérték-adóról szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek („héairányelv”) megfelelően árubehozatalként, illetve árukivitelként fogják kezelni. Ez azt jelenti, hogy a behozatalkor héát számítanak fel, míg a kivitel mentesül a héa alól.
  • A héairányelv XII. címének 6. fejezetében foglalt egyik különös szabályozást (az ún. szűkített egyablakos héaügyintézést) alkalmazni kívánó azon adóalanyoknak, amelyek az EU-ban a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízió műsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtanak, a szűkített egyablakos héaügyintézéshez nyilvántartásba kell vetetniük magukat valamelyik tagállamban.
  • Az Egyesült Királyságban letelepedett, valamely tagállamban héaköteles árukat vagy szolgáltatásokat vásárló vagy ilyen árukat importáló adóalanyok, amelyek e héát vissza kívánják igényelni, a kérelmet már nem nyújthatják be elektronikusan, a 2008/9/EK tanácsi irányelvnek megfelelően, hanem azt a 86/560/EGK tanácsi irányelvvel összhangban kell benyújtaniuk. A tagállamok az utóbbi irányelv alapján viszonossági alapon adhatnak visszatérítést.
  • Az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező, valamely tagállamban adóköteles tevékenységeket végző társaság számára e tagállam előírhatja azt, hogy a héairányelvvel összhangban adóügyi képviselőt jelöljön ki a héa megfizetésére kötelezett személyként.

 

Sorozatunk korábbi részei:

https://perfekt.blog.hu/2018/11/26/a_brexit_hatasa_a_vamtevekenysegekre_i

https://perfekt.blog.hu/2018/12/05/a_brexit_hatasa_a_vamtevekenysegekre_ii

https://perfekt.blog.hu/2019/01/14/a_brexit_hatasa_a_vamtevekenysegekre_iii

Szólj hozzá

jo tudni