2019. feb 04.

Utalványok számviteli szabályozása 2019-től

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Utalványok számviteli szabályozása 2019-től

Egycélú utalványok 1. rész.

egycel_1.png

Az utalványokra vonatkozó szabályok jelentősen megváltoztak 2019.-től. Már többször irtunk róla korábban, de most már élesben is alkalmazni kell az új szabályokat, ezért egy sorozatban megpróbálunk segítséget nyújtani az elszámolás tekintetében

Az utalványok kezelésének szabálya elsősorban áfa szempontjából változott, igy elsősorban azt kell áttekinteni, hogy milyen utalványokról beszélhetünk, és ez magával hozza a számviteli elszámolás változását is.

Áfa szabályozás és számviteli szabályozás  tekintetében beszélünk:

  • egycélú utalványokról és
  • többcélú utalványokról

Először is  hogy eltudjunk igazodni az utalványok között  pontosan kell megfogalmazni az utalvány fogalmát: 2007. évi CXXVII. törvény 258 §. határozza meg.

4/A.   a) utalvány: olyan eszköz, amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként kell elfogadni, és amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban - ideértve az eszköz általános szerződési feltételeit is - fel van tüntetve a beszerezhető termékeknek, igénybe vehető szolgáltatásoknak vagy azok lehetséges értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése;

b) egycélú utalvány:olyan utalvány, amelynek kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege;

c) többcélú utalványaz egycélú utalványtól eltérő utalvány;

d) utalvány beváltásautalvány termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként történő elfogadása;

e) utalvány beváltója:aki az utalványt termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

ellenértékeként, illetve részellenértékeként saját név alatt elfogadja;

Az egycélú utalvány ellenérték fejében történő átengedését úgy kell tekinteni, mintha termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás történt volna, igy minden egyes ellenérték fejében történő átengedése adóztatható tényállást eredményez.

Számviteli szempontból az utalványokat gazdasági tartama szerint a kibocsátónál kötelezettségként a másik félnél követelésként kell kimutatni.

A kibocsátó személye szerint meg kell különböztetni a saját kibocsátású, és az idegen kibocsátású utalványokat.

I. Saját kibocsátású egycélú utalványok elszámolása a kibocsátónál.

Az előállított utalványokat névértéken kell nyilvántartani a 0 ás nyilvántartási számlák számlaosztályában.

A saját kibocsátású utalvány értékesítésének elszámolása eltérően működik az áfa törvény, és a számviteli törvény alapján.

Áfa törvény alapján az értékesítés áfa kötelezettséget eredményez.

Számviteli törvény 72 § (1). bek alapján sem termékértékesítés sem szolgáltatásnyújtás itt még nem valósul meg, ezért árbevételként sem lehet elszámolni.

A saját kibocsátású egycélú utalványok értékesítésekor a vállalkozásnak kötelezettsége keletkezik a pénz átvételekor, és a kibocsátott utalványok éven belüli lejáratúak, ezért a kapott pénzösszeget rövidlejáratú kötelezettségként kell kimutatni.

  • Számviteli elszámolása az értékesítés időpontjában az arról kiállított számla alapján:

T  38.  Pénzeszközök

K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

K 467. Fizetendő általános forgalmi adó.

A sajátkibocsátású egycélú utalványok beváltásakor az utalvány fejében átadott terméket, vagy nyújtott szolgáltatást számvitel szempontjából itt kell értékesítésként elszámolni, függetlenül attól, hogy áfa szempontjából nem itt valósul meg a termékértékesítés, vagy szolgáltatás nyújtás.

  • Beváltása esetén számvitel szempontjából azonban ki kell állitani számviteli bizonylatot, amely lehet számla, vagy nyugta, de áfa körön kívüli tételként kell feltüntetni.

T 31 Vevőkövetelés

K 91-92 Értékesítés nettó árbevétele

A folytatásban arról fogunk néhány szót ejteni, hogy mi történik akkor, ha a beváltás nem pont ugyanazon az értéken történik, amelyiken az utalvány kibocsátása történ.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis