2019. sze 16.

Közösségi ügyletek számlázása, adószámok ellenőrzése

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Közösségi ügyletek számlázása, adószámok ellenőrzése

Ha lehet szó ilyenről, a jövőben még nagyobb figyelemmel kell lenni a közösségi ügyletek számlázása során, hiszen az adómentesség feltételeinek ellenőrzése még nagyobb hangsúlyt kap majd a jövőben.

uuu.jpeg

A 2020. január elsejétől életbe lépő változások két plusz előírással egészülnek ki:

  • Egyrészt 2020. január 1-től az Európai Unión belül csak úgy lehet bármilyen terméket vagy szolgáltatást eladni az eladó oldalán alkalmazott adómentesség mellett, ha a másik tagállamban tevékenykedő vevő megadja az eladónak
    a közösségi adószámát.
  • Ezen felül az adómentesség törvényi feltételévé válik az Összesített Nyilatkozat megfelelő benyújtása is.

A (2018/1910 számú) Tanácsi irányelv  a "2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes, a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról" címet viseli és az alábbi három főbb részből áll:


(1) vevői készletre vonatkozó szabályok módosítása,

(2) a közösségen belül értékesítés adómentességére vonatkozó szabályok módosítása,

(3) a láncügyletekre vonatkozó szabályok pontosítása.

A hatályos magyar áfa törvényünk 89.§ (1) bekezdésében rögzítve van az alábbi feltétel:

“Mentes az adó alól [...] a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi, egy olyan másik adóalanynak, aki (amely) ilyen minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában jár el, vagy szintén a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek.”

Mint látható a jelen szabályozásban is két feltétel együttes megléte az adómentesség feltétele, egyrészt:


(1) a terméket igazoltan elfuvarozzák belföldön kívülre a Közösség területére;

másrészt:

(2) a terméket a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalanynak értékesítsék.

Az adómentesség feltételeinek igazolására eddig is igen nagy hangsúlyt fektettek az adóalanyok, hiszen a mentességet tudni kell igazolni az adóalanynak. HA a mentesség igazolása nem történik meg, úgy az adóalanynak csak áfaval növelten szabad számlázni.
A gyakorlatban kérdéseket vet fel sok esetben annak a kérdésnek a tisztázása, hogyan is lehet igazolni a termék külföldre történő végleges elszállítását, természetesen itt elsősorban a fuvarokmányokat és azok valódiságát ellenőrzi az adóhivatal, de sok esetben lehet gond az is, hogy a másik fél valóban adóalany-e. 

A hazai gyakorlatban ennek az ellenőrzése igen egyszerű, hiszen a http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ adatbázisból egy igen egyszerű lekérdezéssel megoldható, igazolható.

 Ezt a gyakorlatot érdemes a jövőben is továbbfolytatni, hiszen az irányelv egy fontos szempontot tár az adózók szeme elé:

„(7)Ami a héaazonosító számnak a Közösségen belüli kereskedelem keretében végzett termékértékesítés adómentességével való összefüggését illeti, javasolt, hogy a termékek értékesítési tagállamon kívülre történő fuvarozásának feltételén túlmenően az adómentesség alkalmazásának az is anyagi és nem pusztán alaki feltétele legyen, hogy a vevőszámára a termékek fuvarozásának megkezdése szerinti tagállamtól eltérő tagállam által kiadott héaazonosító szám szerepeljen a héainformáció csere-rendszerben (a továbbiakban: VIES). Emellett a VIES-nyilatkozat fontos szerepet játszik abban, hogy az érkezési tagállam információkkal rendelkezzen a termékek területén való jelenlétéről, ezért az Unióban folytatott csalás elleni küzdelemnek is meghatározó eleme. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy amennyiben az értékesítő nem teljesíti a VIES-nyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségét, az adómentesség nem alkalmazandó, kivéve, ha az értékesítő jóhiszeműen jár el, azaz megfelelően meg tudja indokolni az illetékes adóhatóságok számára az összesítő nyilatkozatot érintő hiányosságokat, amely egyben magában foglalhatja azt is, hogy az értékesítő közli a 2006/112/EK irányelv 264. cikke alapján megkövetelt helyes információt.”

 

 Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

dontson-idoben---ujsagos-2019-_-homokora-beszarato-banner_900x119_2019-09-11.jpg

Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis