2020. már 23.

A Munka Törvénykönyve „felfüggesztése”?

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A Munka Törvénykönyve „felfüggesztése”?

lawyer-tools_23-2148172280.jpgA veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a Kormány a 47/2020. (III.18.) Korm. rendeletével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseitől eltérő szabályokat határozott meg:

 

A kormányrendelet szerint az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal [1]az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

d) az a)-c) pontokban foglaltaktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket a kormányrendelet hatályának fennállása nem lehet alkalmazni.

 

Az Mt. 97.§ (4) bekezdése szerint a munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.

Az (5) bekezdése szerint munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja. A kormányrendelet ezen 96 órás előzetes közlési korlátot függeszti fel a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig tartó időszakra.

A munkaidő-beosztás szabályszerű közlése azért is jelentős, mert az előzetesen közölt munkabeosztástól eltérő időpontban történő munkavégzés elrendelése túlmunkának minősülne. A munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó szabályok rugalmassá tételével a rendkívüli munkavégzés elrendelése lényegesen könnyebbé vált.

A kormányrendelet korlátozás nélkül lehetővé teszi, hogy a munkavállalók és a munkáltatók az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérjenek azokban az esetekben is, ahol az eltérést eddig az Mt. – elsősorban a munkavállalók védelme érdekében – tiltotta. Hosszabb időtartamú veszélyhelyzet esetén ez a rendelkezés igen jelentősen sértheti azon munkavállalók érdeleit, akik az esetleges állásvesztéstől is tartva, gazdasági, szociális és pszichés kényszerhelyzetben belemennek számukra hátrányos megállapodások megkötésébe.

Az új rendelkezéseket 2020. március 19. napjától kell alkalmazni azzal, hogy a végrehajtását szolgáló esetleges további rendeleti szabályozás tartalma még nem ismert.

 

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000047.KOR&txtreferer=00000001.txt

 

 

Korábbi cikkeink a koronavírus kapcsán:

https://perfekt.blog.hu/2020/03/20/munkaugyi_dilemmak_a_koronavirus_okan

https://perfekt.blog.hu/2020/03/19/koronavirus_helyzet_miatt_kialakult_adopolitikai_intezkedesek

 

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

02m.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis