2020. nov 25.

Hogyan változott a könyvvizsgálatról szóló törvény?

írta: Dr. Sztanó Imre
Hogyan változott a könyvvizsgálatról szóló törvény?

Az Országgyűlés 2020. november 17-én elfogadta az őszi adócsomagot, mely tartalmazza a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítását is.  

 business-concept-with-copy-space-office-desk-table-with-pen-focus-analysis-chart-computer-notebook-cup-coffee-desk-vintage-tone-retro-filter-selective-focus_1418-537.jpg

A módosítások közül csak néhányat emelünk itt ki. Ismert, hogy a hivatkozott törvény korlátozta mindeddig a 70 év feletti kamarai tagok tisztségviselővé választását. Lényegében ezt a korlátot semmi sem indokolta eddig sem. Már csak azért sem, mert a kamarai tagok átlagéletkora jelenleg 59 év, a tagság 13 %-a 70 éven felüli, így a 70 év alatti megkötés számos olyan könyvvizsgáló megválasztását kizárná, akik kiemelkedő szakmai tudással és/vagy tisztségviselői tapasztalattal rendelkeznek. Egyébként az életkor önmagában nem képezi akadályát a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének, így nem is volt logikus eddig sem a választhatóságnál életkori korlát állítása. A demokratikus keretek között a megválasztásra jogosult szervek el tudják dönteni, hogy arra alkalmas könyvvizsgálót válasszanak kamarai tisztségviselőnek, életkortól függetlenül.

Hatályát veszti az az előírás is, hogy „A kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb két alkalommal töltheti be ugyanazt a tisztséget.”

Változik a kamarai tagok képviselete is. A Kamara fővárosi és pest megyei területi szervezete arányos képviselete eddig nem volt biztosítva. A megfelelő  képviselet biztosítása érdekében az említett két szervezet (a jelenlegi 50 helyett 25 aktív tagonként 1 küldött) több küldöttet választhat, így természetesen nő a küldöttgyűlés létszáma is.

Az ismételt kamarai tagfelvétel és a könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolás érdekében szakmai kompetencia vizsgát köteles tenni az a kamarai tag könyvvizsgáló, akit fegyelmi eljárás keretében kizártak a Kamarából vagy minőségellenőrzési, kamarai minőségellenőrzési eljárás során a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától eltiltottak. Ez azt jelenti, hogy  - a kamarai tagfelvételi követelmények teljesítése céljából - szakmai kompetencia vizsgát köteles tenni az a természetes személy is, akinek kamarai tagsága két évnél régebben szűnt meg, valamint az, akinek kamarai tagsága a korábbiakban már legalább két alkalommal megszűnt. Az ismételt kamarai tagfelvétel kezdeményezése esetén a szükséges igazolás megszerzése érdekében szakmai kompetencia vizsgát köteles továbbá tenni az a természetes személy, akinek a kamarai tagsága a fegyelmi eljárás keretében történő kizárásával, vagy a közfelügyeleti hatóságnak, a kamara minőségellenőrzési bizottságának jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történő eltiltásról szóló határozata alapján szűnt meg.

A törvény módosítása kiegészíti a rendkívüli kamarai minőségellenőrzések kezdeményezésére jogosultak körét − hasonlóan a rendkívüli közfelügyeleti minőségellenőrzés közfelügyeleti hatósági kezdeményezésének a lehetőségéhez – a Kamara minőségellenőrzési bizottságával, valamint a Kamara elnökével.

 

 banner.jpg

Szólj hozzá