2021. feb 03.

Módosultak a számviteli kormányrendeletek is

írta: Dr. Sztanó Imre
Módosultak a számviteli kormányrendeletek is

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításai átvezetésre kerültek a kapcsolódó kormányrendeletekben is. A számviteli rendeletek módosításait (megjelent Magyar Közlöny 2021. évi 283. száma) 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról” tartalmazza.

pexels-photo-3791130.jpeg

Az érintett rendeletek a következők:

Kormányrendelet száma

Kormányrendelet címe

192/2000. (XI. 24.)

A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

215/2000. (XII. 11.)

A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

250/2000. (XII. 24.)

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

251/2000. (XII. 24.)

A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

296/2013. (VII. 29.)

Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

479/2016. (XII. 28.)

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

398/2012. (XII. 20.)

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló

225/2000. (XII. 19.)

A felszámolás számviteli feladatairól

93/2002. (V. 5.)

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

263/2018. (XII. 20.)

Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

 

A kormányrendeletek módosítását elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény változásai okozzák, de emellett azok tartalmaznak pontosításokat, kiegészítéseket is. Így például a felszámolás számviteli feladatait tartalmazó rendelet a gyakorlati alkalmazás során felmerült problémák megoldását célozza. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosításai természetesen megjelennek az érintett kormányrendeletekben is. (nyilvántartás, továbbképzés)

 

A beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól szóló kormányrendeletek így már tartalmazzák a számviteli törvény egyes határértékek számításánál alkalmazandó „átlagos létszám” fogalom alkalmazására vonatkozó előírásokat, s így a „foglalkoztatott munkavállalói átlagos létszám” kategória kerül alkalmazásra.

 

Fontos szabály, hogy a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozóknál a szerződés elszámolási egységére vonatkozó vonatkozó előírások nem alkalmazhatóak. Ez lényegében egyszerűsítésként is értelmezhető!

 

Változott az egyéb szervezetek köre, így idetartozik a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény is. Ha az  átalakulás során az  egyéb szervezetnél külön jogszabály nem írja elő a  vagyonmérlegek és a vagyonleltárak független könyvvizsgálóval történő ellenőrzését, akkor a vagyonmérlegeket és a vagyonleltárakat abban az  esetben kell független könyvvizsgálóval ellenőriztetni, ha az  egyéb szervezet az  üzleti évi beszámolója tekintetében könyvvizsgálatra kötelezett.

 

A beszámolókészítésre vonatkozó módosításokat először a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatóak.

 

2021_benner_new.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis