2021. máj 25.

Néhány számviteli változásra érdemes figyelni

írta: Dr. Sztanó Imre
Néhány számviteli változásra érdemes figyelni

Még jószerivel le sem zártuk a 2020. üzleti évet, de már a 2022. évi számviteli változásokat jelezzük. Az egyes adótörvények módosítását tartalmazó T/16208. számú törvényjavaslat tartalmazza a tervezett számviteli változásokat. A Javaslat átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek szerint egyes rendelkezéseket már a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet. Ezért is emelünk ki néhány lényeges változtatást!
pexels-photo-4491454.jpeg

A szerződés elszámolási egységére vonatkozó új szabályok egyes esetekben olyan szerződésekre is kiterjed(het)nek, amelyeknél nem indokolt, illetve nehézséget okoz azok alkalmazása. Emiatt a jelenlegi előírások pontosításra kerülnek annak érdekében, hogy sorozatgyártás esetén (pl.: gépipari, építőipari beszállítók esetében) ne kelljen kötelezően alkalmazni a szerződés elszámolási egységére vonatkozó szabályokat.

A törvénytervezet az összemérés elvének érvényesülése érdekében a fejlesztési támogatások elszámolásánál is lehetővé teszi a támogatási bevételek időbeli elhatárolását, hasonlóan a működési célú támogatások elszámolásához. A fejlesztési támogatási pályázatoknál is egyre jellemzőbb az előleg alapú finanszírozás és az utólagos, akár több év elteltét követő elszámolás. Gyakran előfordul, hogy egyes megvalósított eszközök a támogatással történő elszámolás előtt üzembe helyezésre kerülnek és utánuk terv szerinti értékcsökkenés kerül elszámolásra, míg a hozzájuk kapcsolódó támogatási bevételek – az utólagos elszámolás miatt – csak az üzembe helyezést követően, akár több év múlva jelennek meg. Emiatt a támogatottnál egyik üzleti év veszteséges, míg a másik nyereséges lesz. Az összemérés elvének érvényesülése érdekében az ilyen esetekben is indokolt a dokumentáltan várhatóan a támogatási feltételek szerint megvalósuló fejlesztéseknél a támogatási bevétel időbeli elhatárolásának a lehetőségét biztosítani.

A törvénytervezet a független könyvvizsgálói jelentés tartalmát kiegészíti az Európai Bizottság 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletében előírt követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan, illetve rendelkezik a beszámolóhoz jogszerűtlenül kibocsátott és közzétett könyvvizsgálói jelentések visszavonásáról. A tervezet a könyvvizsgáló véleményét követeli meg a független könyvvizsgálói jelentésben arra vonatkozóan, hogy a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak az éves pénzügyi kimutatásai megfelelnek-e az Európai Bizottság 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletében (ESEF rendeletben) foglalt követelményeknek.  Előfordulnak olyan esetek, amikor a beszámolóhoz úgy kerül könyvvizsgálói jelentés kibocsátásra, illetve ezt követően közzétételre, hogy arra a kibocsátó személynek, illetve cégnek nem volt jogosultsága. A beszámolóhoz jogszerűtlenül kibocsátott és közzétett könyvvizsgálói jelentések visszavonásáról a hatályos előírások nem rendelkeznek, szükséges a számviteli törvény előírásait ezzel kiegészíteni.

Ismert, hogy az általános forgalmi adóról szóló törvény előírása szerint nem csak az ellenérték arányában lehet megosztani az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonható, illetve le nem vonható hányadát. Mivel a bekerülési (beszerzési) érték számításánál a közvetlen hozzárendelhetőség elsődleges követelmény, indokolt, hogy az egyéb módszerekkel történő megosztás esetén se legyen a bekerülési érték része az általános forgalmi adó megosztott le nem vonható hányada. Ezért a jelenlegi törvényi előírásból törölni szükséges az ellenérték arányában való megosztásra vonatkozó korlátozó utalást.

Az előzőeken kívül a törvénytervezet még tartalmaz több, a gyakorlati végrehajtást segítő pontosítást, kiegészítő rendelkezést. Ezekre később még visszatérünk.

 

Forrás: T/16208. számú törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról

 

02_wbanner.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis