2021. jún 14.

Ha hibás a letétbe helyezett és közzétett beszámoló

írta: Dr. Sztanó Imre
Ha hibás a letétbe helyezett és közzétett beszámoló

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte és közzétette a társaság, vagyis a kötelezettségét 2021. május 31-ig teljesítette.

pexels-photo-4476375_1.jpeg

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet a gazdaság számos ágazatára negatív hatással van, ami kihat a vállalkozások, szervezetek adózására is. A Pénzügyminisztérium és a NAV speciális adóügyi könnyítéssel segíti azokat, akik emiatt nem tudják határidőben teljesíteni bevallási és beszámolási kötelezettségüket. Az adóhivatalhoz május 31-ig négyféle bevallást kell benyújtani, de a koronavírus-járvány miatt nincs mulasztási bírság, ha június 30-ig beérkezik az igazolási kérelemmel együtt a bevallás és a fizetendő adó is.

A gyakorlatban előfordul, hogy a közzétett – és egyben letétbehelyezett –beadványok módosítása/javítása. Jellemzően a következő esetek fordulnak/fordulhatnak elő:

  • beszámoló cseréje/javítása,
  • a mérleg cseréje/javítása és
  • beszámoló és mérlegek csatolmányainak cseréje– Független könyvvizsgálói jelentés cseréje.

Az alaphelyzetet tekintve az elfogadott és közzétételre került beszámolók sem egészben, sem részben nem cserélhetőek. A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet említ néhány esetet a kapcsolódó problémák megoldására:

  • Ha a céginformációs szolgálat azt észleli, hogy a közzétett beszámolóval együtt megküldött elektronikus űrlapon megadott cégadatok, a beszámolóban feltüntetett adatok nem egyeznek a cég cégjegyzékének adataival, és ezáltal a beszámoló nem annak a cégnek a beszámolójaként került közzétételre, amelyre a beszámoló adatai alapján vonatkozik, a beszámolót haladéktalanul eltávolítja a honlapjáról. Az eltávolítás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak. Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni. Az eltávolítás tényét a céginformációs szolgálat rögzíti a rendszerében. Az eltávolított beszámoló a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati helyiségében elektronikusan megtekinthető. A cég a beszámoló helyes benyújtásáról köteles gondoskodni. /3.§ (5) bekezdés/
  • Ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi. A legfőbb szerv által elfogadott beszámoló közzétételének lehetőségét a céginformációs szolgálat a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, kizárólag egy alkalommal biztosítja, feltüntetve az utólagos közzététel napját és a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető marad. A változás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak./3.§ (7) bekezdés/
  • A beszámoló vagy annak melléklete ismételt benyújtásának nincs helye. Ha azt tapasztaljuk, hogy a beszámoló készítése során számviteli hibát vétettek,azt a törvény szabályai szerint a könyvelésben szükséges helyesbíteni és annak tényét a következő üzleti évről készített beszámolóban feltüntetni.

Természetesen a mérlegek (Közbenső mérleg, Felszámolási záró mérleg) kizárólag a számviteli törvény  szabályai szerint javíthatóak, azok utólagos módosítására cseréjére – a fentiektől eltérően – nincs lehetőség.

Ha a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról rendelkezik, a céginformációs szolgálat a cég kérelmére a független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló nyilatkozatot és az ismételt független könyvvizsgálói jelentést közzéteszi. A kérelemhez mellékelni kell a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló határozatát. Más esetekben a cégek által közzétett beadványokban csatolmány cseréjére nincs lehetőség. /3.§ (8) bekezdés/

Szólj hozzá