2021. nov 02.

Bérleti díjak számviteli elszámolása

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Bérleti díjak számviteli elszámolása

Vállalkozások között gyakran előfordul, hogy az  bérelt ingatlan nem teljes mértékben felel meg a bérlő elképzelésének, vagy nem folytatható benne a megfelelő tevékenységi kör.

Ezekben az esetekben a bérlő, és a bérbeadó megegyezésén múlik, hogy megtörténhet-e a bérelt ingatlanon beruházás, vagy felújítás. Az esetleges viták elkerülése érdekében  a bérleti szerződést körültekintően kell megkötni.

A szerződésnek csak azzal a pontjával kívánunk foglalkozni, amely a számviteli törvény szerinti elszámolást érinti.

 Jelen cikkünk a bérelt ingatlanon történő felújítás elszámolásával foglalkozik.

flat-lay-real-estate-concept_53876-14502.jpg

  1. Ha a szerződő felek úgy rendelkeznek, hogy a bérlő nem fizet bérleti díjat „lelakja” az ingatlan felújítási értékét.

Ebben az esetben a bérlő nem mutatja ki a könyveiben a felújítás költségét, hanem kiszámlázza a bérbeadó felé. Természetesen a bérbeadó is kiállítja a bizonylatot a bérlő felé. Tehát két gazdasági esemény jön létre. Szerződésben kell rögzíteni hogy a kompenzálás mennyi összegben, és milyen időtartamban valósul meg.

Az ilyen esetekben pénzmozgás valószínűleg nem történik, hiszen a követelés és a kötelezettség összevezetésével kell megoldani.

  1. Természetesen megállapodhatnak úgy is, hogy a felújítás befejeztével a bérbevevő nem számlázza ki a felújítás költségeit, hanem azokat a könyveiben mutatja ki.

Ebben az esetben ” bérelt ingatlanon végzett beruházásként” aktiválni kell a felújítás összes költségét.

A kérdések nagyon sok esetben ekkor merülnek fel, amelyet lehetőleg a szerződésben kell rendezni.

Három nagyon fontos dologra kell oda figyelni, mi lesz a tárgyi eszköz sorsa a kivezetéskor.

a.)  Amennyiben a szerződésben erről nem rendelkeznek, akkor a PTK szabályai    szerint az eredeti állapotot kell visszaállítani. Természetesen ez már magában foglalja a további kérdéseket. Pl. Korhadt ablakok kicserélése esetén nem lehet az eredeti állapotot visszaállítani, vagy öreg töredezett követ sem lehet ennek megfelelően.

b.) A felek úgy állapodnak meg, hogy a bérlet megszűnésekor a bérlő piaci értéken megveszi a felújítás értékét. Ilyen esetben ennek vállalásáról a felújítást megelőzően meg kell állapodni.

Viszont ez esetben is rögtön felmerül a kérdés, hogy mi a piaci érték, és azt hogy fogják meghatározni. Természetesen az ingatlan értékébe csak a felújítás értéknövekménye számíthat bele.

Ebben az  esetben a bérlő és a bérbeadó között egy adásvételi szerződés jön létre, melyet a bérbeadó fog megfizetni.

c.) A bérlet lejártával térítés nélkül kerül a felújítás értéke a bérbeadó tulajdonában. Ebben az esetben is nagyon oda kell figyelni az adó és áfa szabályok  betartására.

 Amennyiben a bérbeadó nem magánszemély, akkor természetesen be kell szerezni a bérbeadó nyilatkozatát a tao törvénynek megfelelően, hogy a térítés nélküli átadás elismert költség lehessen. Figyelembe kell venni  az áfa törvény idevonatozó rendelkezését is.

Amennyiben a térítés nélküli átadás magánszemély bérbeadónak történik, akkor pedig az SZJA törvény szakaszát is be kell betartani. Ebben az esetben az esetleges áfát is magában foglaló piaci érték a magánszemélynek bevétele, és egyéb jövedelem

Szólj hozzá