2022. jan 17.

Fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolási szabályok változása

írta: Dr. Sztanó Imre
Fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolási szabályok változása

 

Az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt. A törvény X. fejezete tartalmazza a számvitelt és könyvvizsgálatot érintő változásokat. E változásokból most kiemeljük a fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolási szabályok változását.

 

A számviteli szakemberek körében ismert, hogy az uniós és hazai forrású támogatási pályázatoknál egyaránt jellemző az előleg alapú finanszírozás, valamint az utólagos, akár több év elteltét követő elszámolás. Gyakran előfordul, hogy egyes megvalósított eszközök a támogatással történő elszámolás előtt üzembe helyezésre kerülnek (terv szerinti értékcsökkenési leírás kerül elszámolásra), de a hozzájuk kapcsolódó támogatási bevételek csak később (akár évek múlva) jelennek meg.

 

Az is érzékelhető volt, hogy a számviteli előírások szerint nem egységesek a szerződésben szereplő támogatási összeg egyéb bevételkénti elszámolásának szabályai a költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatások, valamint a fejlesztési célú támogatások esetében. Lényegében nem egységesen érvényesült az összemérés számviteli elve.

 pexels-photo-5669617.jpeg

Az összemérés elvének érvényesülése érdekében segít a törvénymódosítás. Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Az aktív időbeli elhatárolást a kapott támogatás elszámolásakor, illetve a támogatás meghiúsulásakor kell megszüntetni.

 

A szabályok változása alapján a fejlesztési célú támogatások esetén van lehetőség a támogatási bevétel időbeli elhatárolására. Ezt akkor célszerű megvalósítani, ha a létrejött tárgyi eszköz aktiválása az üzleti évben megtörtént, a terv szerinti értékcsökkenési leiírás elszámolása megkezdődött, de a kapcsolódó támogatás a mérleg fordulónapjáig nem történt meg.

 

A törvény elszámolási lehetőséget fogalmaz meg, a vállalkozásnak kell dönteni az aktiválásról.

 

Szólj hozzá