2022. feb 21.

Mi mennyi 2022-ben?

írta: Perfekt Blog
Mi mennyi 2022-ben?

 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimálbér 703/2021 (XII.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bek.

200.000

45.980

9.200

1.150

Garantált bérminimum* 703/2021 (XII.15.) Korm. rendelet 2. § (2) bek.

260.000

59.780

11.960

1.495

nevtelen_terv_1.png

A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót alapbérként illeti meg (a havi, heti és napi bérnél teljes munkaidővel számolva)

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek.

minimálbér 50%-a

Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek.

garantált bérminimum 50%-a

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek.

közfoglalkoztatási bér 110%-a

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. -

közfoglalkoztatási garantált bér 110%-a

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére 170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C. § (1) bek.

közfoglalkoztatási bér 55%-a

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére**** 170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C. § (2) bek.

közfoglalkoztatási garantált bér 55%-a

 A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése esetén

 A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

 A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg

Részmunkaidő esetén a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összegénél. 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 1. § (3) bek.

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdés (Költségvetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. §

38.650,- Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2021. évi XC. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontja (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat

 1. évi XC. törvény 66. § (1)-(2) bekezdés (Költségvetési tv.) – 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.

566.600,- Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2021. évi XC. törvény 66. § (3)-(4) bek. (Költségvetési tv.) – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 2017. évi LXXVIII. tv. 36. § (8) bek.

6.000,- Ft/óra

Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 2021. évi XC. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontja (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §

15.000,- Ft/hó

A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek.

A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek. *A nevelőszülő nem jogosult az (5) bekezdés szerinti többletdíjra a nála elhelyezett gyermekre tekintettel igénybe vett gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt.

minimálbér 30%-a

60.000,- Ft/hó

minimálbér 20%-a

40.000,- Ft/hó

minimálbér 7%-a

14.000,- Ft/hó

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal 2

 1. Álláskeresők ellátása, álláskeresést ösztönző juttatás

Ellátás összege

Álláskeresési járadék maximuma

(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 26. § (4)-(5) bek., 27. § (3) bek.

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér napi összegének 100%-a:

200.000,- Ft/hó 6.666,66 Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

 1. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a:

80.000,- Ft/hó 2.666,66 Ft/nap

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része)

Álláskeresést ösztönző juttatás 100/2021 (II.27.) Korm. rendelet 42. § (1) bek

legalább a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű havi támogatás

140.000,- Ft/hó

 1. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek

Szociális hozzájárulási adó

 1. évi LII. tv. (Szocho.tv.) 1-3. §

a Szocho.tv. 1. §-ában meghatározott pénzbeli és nem pénzbeli juttatások után a kifizető, illetőleg (ha az adott jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy az adóelőleget a kifizető nem köteles megállapítani) a jövedelmet szerző természetes személy fizeti, mértéke:

az adóalap 13 %-a

(a mentesülések, különös szabályok, kedvezmények vonatkozásában lásd a Szocho.tv.-ben foglaltakat)

Rehabilitációs hozzájárulás

 1. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és (5) bek.

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év

(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján; a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata)

 1. Munkavállalók által fizetendő közterhek

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíjfizetési kötelezettsége

 1. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 25.§ (1)-(2) bekezdés

Nyugdíjjárulék

10%

Társadalombiztosítási járulék

18,5%

 1. Egészségügyi szolgáltatási járulék 2021. január 1. napjától 8.400,- Ft/ hó (280,- Ft/nap)

[A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAKRÓL, VALAMINT EZEN ELLÁTÁSOK FEDEZETÉRŐL SZÓLÓ 2019. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY (TBJ.) 25. § (3) BEKEZDÉS ALAPJÁN: HTTPS://NAV.GOV.HU/NAV/ADO/JARULEK/FIZETENDO_JARULEKOK_220211025.HTML]

 1. Kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft

[2021. évi XC. törvény (Költségvetési tv.) 72. §]

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

 1. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

Egyszerűsített foglalkoztatási forma

A közteher mértéke (Ft/nap)

1.

mezőgazdasági és turisztikai idénymunka

500,- Ft

2.

alkalmi munka

1.000,- Ft

3.

filmipari statiszta

4000- Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 7. § (2) a) és b) pontjai és 8. § (2) bekezdése alapján.

 1. Adózás, adókedvezmények

AZ ADÓZÁSI SZABÁLYOKRA, ADÓKEDVEZMÉNYEKRE VONATKOZÓ NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG HONLAPJÁN, A HTTPS://WWW.NAV.GOV.HU/NAV/INF_FUZ/2022 LINKHIVATKOZÁS ALATT ÉRHETŐEK EL.

 1. Bérgarancia támogatás maximuma 2022-ben: 2.018.000,- Ft

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal 3

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1)-(2) bek., Hivatalos Értesítő 2021. évi 10. száma, valamint 2021. évi 62. száma)

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Ha a gazdálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak (függetlenül attól, hogy a támogatás megállapítására a bérgarancia törvény 2/B. § (1) vagy (3) bekezdése alapján került sor).

A kétszeres összeg 2022-ben 807.200,- Ft

Figyelem! A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, továbbá az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Kormányrendelet módosítása alapján 2020. március 1-jétől a bérgarancia támogatásokkal kapcsolatos feladatokat – az egész országra kiterjedő illetékességgel – az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Az ezt megelőzően keletkezett bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyekben továbbra is a támogatást folyósító állami foglalkoztatási szerv jár el.

 1. A 2021. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §

28.500,- Ft/hó

Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

50.000,- Ft/hó

Rokkantsági járadék 83/1987.(XII.27.) Mt.rendelet

43.100,- Ft/hó

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 2022. január 1-jétől

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

107.910,- Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. a) pont, (2) bek. a) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (112.920,- Ft)

30%-a –

33.880,- Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglalkoztatási rehabilitáció

 1. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. b) pont, (2) bek. b) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (112.920,- Ft)

40%-a –

45.170,- Ft/hó Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,

 1. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. a) és (2) bek. a), 327/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 8/A. §

alapösszeg (112.920,- Ft)

30%-a –

33.880,- Ft/hó Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,

 1. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. b) és (2) bek. b), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (112.920,- Ft)

45%-a –

50.815,- Ft/hó Rokkantsági ellátás minimális összege– rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható,

 1. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. c) és (2) bek. c), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (112.920,- Ft)

50%-a –

56.460,- Ft/hó Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes

 1. évi CXCI. tv. 12. § (1) bek. d) és (2) bek. d), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (112.920,- Ft)

55%-a –

62.110,- Ft/hó

 1. Egyes pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Csecsemőgondozási díj (CSED) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. §

a naptári napi alap 100%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) pont), illetve

a naptári napi jövedelem 100%-a (Eb.tv. 42. § (1) b) pont)

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

Nagyszülői GYED 1997. évi LXXXIII.

a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a

a nagyszülő jövedelméből számított a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal 4

tv.(Eb. tv.) 42/G. § (4) bek.

Nevelőszülői GYED 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42/F. § (5) bek.

a nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (7) bek.

a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap biztosításban töltött nappal rendelkezik)

a táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban meghatározottnál rövidebb biztosításban töltött idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy, ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben)

a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét, 2022-ben 13.333,33 Ft-ot.

Örökbefogadói díj 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/H. § és 48. § (1)-(3) bek.

Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár a táppénzre vonatkozó Eb tv. 48. § (1)-(3) bekezdése szerint megállapított összegben.

Családi pótlék (CSP)

 1. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

egy gyermekes család esetén 12.200,- Ft/hó

egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,- Ft/hó

kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,- Ft/hó

két gyermeket nevelő egyedülálló esetén

gyermekenként 14.800,- Ft/hó

három, vagy több gyermeket nevelő család

esetén gyermekenként 16.000,- Ft/hó

három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló

esetén gyermekenként 17.000,- Ft/hó

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén,

valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként

23.300,- Ft/hó

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg,

illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként 25.900,- Ft/hó

saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg

illetve súlyosan fogyatékos személy, az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától 20.300,- Ft/hó

a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként 14.800,- Ft/hó

Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,- Ft

Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,- Ft

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

(korábbi neve: gyermekgondozási segély)

 1. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,- Ft/hó

Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének és az ikergyermekek számának szorzata. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,- Ft/hó

A támogatásban az a szülő és gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal 5

 1. Egyes pénzbeli szociális ellátások

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37. § (1), (4) bek.

Jogosult

Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

 1. a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
 2. b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani,

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás az összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának (2022-ben az öregségi nyugdíjminimum 95%-a: 27.075,- Ft) szorzatával.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)

 1. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§

Jogosult

Havi összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki EGYT-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a:

(2022-ben 22.800,- Ft/hó)

Időskorúak járadéka

 1. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B. § (1) bek. és 32/C. §

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (5) bek.

Jövedelemmel nem rendelkező jogosult

Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át,

2022-ben 28.505,-Ft/hó

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,

2022-ben 33.525,-Ft/hó

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.

2022-ben 45.255,-Ft/hó

**Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.

Gyermekek otthongondozási díja

 1. évi III. tv. (Szoc. tv.) 38. § (1) bek. a)-b) pontja, 39. § (1) bekezdése és 39/A. § (1), (2) és (3) bekezdése

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény

Jogosult

Havi összeg

az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik, (Egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő számára állapítható meg), vagy a szülőn kívül a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozó, ha a szülőnek az ellátásra

A Szoctv. 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi összege a 2022. évben 200.000,- Ft.

Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, számára havi összeg másfélszeresében megállapított ellátást kell folyósítani (300.000 Ft).

A gyermekek otthongondozási díjának havi

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal 6

 1. § (2) bekezdésének a) pontja

való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de a szülő meghalt, a szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése alapján szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált

összege a más rendszeres pénzellátásban - ide nem értve a Szoc.tv. 39/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres pénzellátásokat, ha az ott meghatározott feltételek fennállnak, továbbá a szülő részére folyósított csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozást segítő ellátást, ha azt nem a gyermekek otthongondozási díjára jogosító gyermekre tekintettel állapították meg, továbbá a gyermeknevelési támogatást - részesülő jogosult esetén a megállapított összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

Ápolási díj

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 68. § (2) c) pontja és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §, 2008. évi IV. törvény 1.§ (1) c) pont

Jogosult

Havi összeg

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja és Szoc.tv. 41. § (1a) és (1b) bek.], ha állandó és tartós gondozásra szoruló

- súlyosan fogyatékos, vagy

- tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi és

- az előzőek szerinti ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn.

(Szoc. tv. 41. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 43.405,- Ft

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha: - komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozója, vagy

- olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak

(Szoc. tv. 43. §)

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 78.130,- Ft

Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi és a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg.

(Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 65.110,- Ft

 

Forrás: Tolna  Megyei Kormányhivatal

Szólj hozzá