2022. feb 23.

Ismét a zárlati feladatokról - X. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Ismét a zárlati feladatokról - X. rész

Az összeállított főkönyvi kivonat tartalmazza a mérlegszámlák egyenlegét. Szükséges azonban a számlák egyenlegének vizsgálata is, ugyanis a számviteli törvény bizonyos átsorolásokat ír elő. Sokféle átsorolást kell végrehajtani, de ezek lényegében négy csoportba besorolhatók.

what_1098-12770.jpg

Ezek a következők:

  • lejárat miatti átsorolások (az éven túli követelés, az egy éven túli kötelezettség a fordulónaphoz viszonyítva kerül átsorolásra),
  • a hasznosítási cél változása miatti átsorolások (befektetett eszközök közül a forgóeszközök közé kerülhet, vagy fordítva),
  • a kapcsoltság megváltozása miatti átsorolások,
  • a nem tipikus egyenleg miatti átsorolások (például adótúlfizetés).

 

Már itt megjegyezzük, hogy az átsorolások főkönyvi könyvelését a számviteli törvény nem írja elő, elégséges a helyes besorolás végrehajtása!

 

A következő üzleti évben esedékes törlesztőrészek jellemző átsorolása a mérlegben:

Honnan történik az átsorolás

Hova történik az átsorolás

Egyéb tartósan adott kölcsönök

Egyéb követelések

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Rövid lejáratra kapott kölcsönök

Tartozások kötvénykibocsátásból

 

Beruházási hitelek

Rövid lejáratú hitelek

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

A hasznosítási cél változása miatti jellemző átsorolások a mérlegben:

Honnan történik az átsorolás

Hova történik az átsorolás

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

Egyéb tartós részesedés

Egyéb részesedés

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

Egyéb részesedés

Egyéb tartós részesedés

Egyéb tartósan adott kölcsönök

Bankbetétek

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

A követelés jellegű tételek és kötelezettségek jellemző átsorolása a mérlegben:

Honnan történik az átsorolás

Hova történik az átsorolás ⃰

Követelés jellegű tételek

Követelés kapcsolt vállalkozással szemben

Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Kötelezettségek

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

⃰ Hátrasorolt, hosszú lejáratú vagy rövid lejáratú kötelezettség

A nem tipikus egyenleg miatti átsorolások/besorolások:

Honnan történik az átsorolás

Hova történik az átsorolás

Követelés számla K egyenlege miatt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Kötelezettség számla T egyenlege miatt

Egyéb követelés

 

 

 

 

 

Szólj hozzá