2022. máj 03.

A BESZÁMOLÓ KÖZZÉTÉTELE

írta: Dr. Sztanó Imre
A BESZÁMOLÓ KÖZZÉTÉTELE

Még egy hónap és vége a zárlati időszaknak. A naptári évvel egyező üzleti év esetén a beszámolót az üzleti évet követő május 31-ig kell összeállítani és eddig kell teljesíteni a letétbehelyezési és közzétételi kötelezettséget is. A számviteli törvény előírása szerint:

  • a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót,
  • kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint
  • az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni. /153.§(1)/

 pexels-photo-6120214.jpeg

Az anyavállalat az összevont (konszolidált) éves beszámolót a  mérlegfordulónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig köteles letétbe helyezni. /153.§(2)/ Az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák, a beszámoló/összevont (konszolidált) letétbe helyezési kötelezettségének az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni. /153.§(3)/

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvény szerint:  A cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót az E-ügyintézési törvény szerinti hivatalos elérhetőségén keresztül kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. A beszámolóhoz - a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében - elektronikus űrlapot kell mellékelni; a céginformációs szolgálat a benyújtó adatait és jogosultságát ellenőrzi./8.§ (1)

 

A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja - az érkezést követően haladéktalanul - az állami adóhatóság részére. /8.§ (2)-(3)/

 

Az állami adóhatóság az elektronikus űrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét és időpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a beszámolót, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint jár el.  /19.§ (2)/

 

A gyakorlatban előfordulhat, hogy határidőre nem kerül a beszámoló benyújtásra, amelynek számos oka lehet. A cikk következő részében azt tekintjük át, hogy a mulasztásnak milyen következményei lehetnek.

 

Szólj hozzá