2022. máj 12.

A számviteli beszámolók cseréje illetve javítása - I. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli beszámolók cseréje illetve javítása - I. rész

A legnagyobb körültekintés, szakmai felkészültség ellenére is előfordulhat, hogy az összeállított (letétbe helyezett és közzétett) beszámoló nem mindenben felel meg a jogszabályi előírásoknak. Rögtön arra gondolunk, hogy kijavítjuk a hibát és kicseréljük a beszámolót. E vonatkozó eljárási rend azonban nem ilyen egyszerű megoldást kínál. Nézzük sorba a lehetőségeket!

pexels-photo-7681681.jpeg

Szakmai körökben mindenki tudja, hogy a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet tartalmazza a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló szabályokat. Igen fontos szabály, hogy a cég kérelmére a már közzétett beszámoló – néhány kivétellel - a céginformációs szolgálat honlapjáról nem távolítható el.

Természetesen előfordulhat, hogy a beszámoló összeállítása során valamilyen számviteli előírás megsértésre került, tévesen értelmezték, stb. Ilyen esetekben a számviteli törvény szabályai szerint a könyvelés során szükséges a helyesbítést végrehajtani és annak tényét a következő üzleti évről készített beszámolóban kell majd feltüntetni. A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év adatainak utólagos ellenőrzés önellenőrzéssel illetve adóhatósági ellenőrzés keretében lehetséges. A számviteli ellenőrzés kizárólag olyan időszakhoz kapcsolódik, amelyről már a beszámoló elkészült és azt a jogosult testület elfogadta.

Minden esetben meg kell határozni, hogy a hiba helyesbítése hogyan lehetséges. A helyesbítés lehetőségét befolyásolja a hiba nagysága, keletkezésének és feltárásának időpontja. Tisztázni kell azt is, hogy a hiba a számviteli nyilvántartásokban vagy esetleg az adóbevallásban keletkezett-e? Természetesen fel kell tárni a hibákat és meg kell állapítani a hibahatásokat. Lehetséges, hogy a hiba több éven át hibahatással jár együtt. A hiba és hibahatások minősítése során meg kell állapítani, hogy azok jelentősek-e. Egy-egy hibát, hibahatást nem önmagában, hanem mindig együttesen (előjeltől függetlenül) kell minősíteni. Meg kell határozni, hogy a hibahatások hogyan érintik az eredményt és a saját tőkét.

A beszámoló benyújtására (közzétételére) a céginformációs szolgálat honlapján közzétett beküldési eljárás útján, elektronikus űrlap segítségével kerülhet sor. A honlapon a cég mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentése, adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozata ismerhető meg.

 

A cégnek a számviteli törvény rendelkezései alapján összeállított beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentést, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot (a továbbiakban együtt: beszámoló) és az elektronikus űrlapot a személyre szabott ügyintézési felület útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A beszámoló beküldésekor a beküldő személy az elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkozik arról, hogy az elektronikus űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy az elektronikus űrlaphoz csatolt beszámolóban szereplő adatok az elfogadott beszámoló adattartalmával egyezőek.

 

  • Ha a beszámoló informatikailag helyesen került beküldésre, valamint az elektronikus űrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám helyes, a céginformációs szolgálat a dokumentumokat befogadottnak tekinti, amely tényről elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére.
  • Amennyiben a beküldött beszámoló informatikailag hibás, vagy az elektronikus űrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám nem megfelelő, a céginformációs szolgálat erről haladéktalanul elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére. Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni.
  • Ha a céginformációs szolgálat azt észleli, hogy a közzétett beszámolóval együtt megküldött elektronikus űrlapon megadott cégadatok, a beszámolóban feltüntetett adatok nem egyeznek a cég cégjegyzékének adataival, és ezáltal a beszámoló nem annak a cégnek a beszámolójaként került közzétételre, amelyre a beszámoló adatai alapján vonatkozik, a beszámolót haladéktalanul eltávolítja a honlapjáról. Az eltávolítás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak. Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni. Az eltávolítás tényét a céginformációs szolgálat rögzíti a rendszerében. Az eltávolított beszámoló a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati helyiségében elektronikusan megtekinthető. A cég a beszámoló helyes benyújtásáról köteles gondoskodni.
  • Ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi, és a megküldött beszámolót közzéteszi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá