2022. máj 23.

A számviteli beszámolók cseréje illetve javítása - II. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli beszámolók cseréje illetve javítása - II. rész

A céginformációs szolgálat az ismételt közzététel lehetőségét a beszámoló benyújtását követő egy éven belül és kizárólag egy alkalommal biztosítja. Ha a céginformációs szolgálat a beszámolót a passzív státuszba helyezi, feltünteti az utólagos közzététel napját és a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető marad. A változás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adó- és vámhatóságnak. A beszámoló passzív státuszba helyezése céljából a cég cégbíróságon bejegyzett cégképviseletre jogosultjának a közzétételtől számított egy éven belül le kell nyilatkoznia a Céginformációs Szolgálat részére, az elfogadott beszámoló közzététele előtt, tudomásul véve az esetleges határidőn túli közzététel és egyben letétbehelyezés jogszabályi következményeit.

 successful-businesswoman-working-laptop-computer-her-office-dressed-up-white-clothes_231208-4809.jpg

Ha a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról rendelkezik, a céginformációs szolgálat a cég kérelmére a független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló nyilatkozatot és az ismételt független könyvvizsgálói jelentést közzéteszi. A kérelemhez mellékelni kell a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló határozatát. Ez esetben időbeli korlátozás nem érvényesül. A közzétett csatolmányok cseréjére csak ebben az esetben van lehetőség.

 

Az említettektől eltérő esetekben a beszámoló vagy annak melléklete ismételt benyújtásának nincs helye. A céginformációs szolgálat a megküldött dokumentumokat ezen esetekben nem fogadja be, ennek tényéről elektronikus értesítést küld a beküldő személy részére.

 

Összességében tehát megállapítható, hogy az elfogadott és közzétett számviteli beszámolók cseréje sem részben, sem egészében nem lehetséges. A közzétett beszámoló vagy passziválásra kerül, de a helyes adatokat tartalmazó beszámoló mellett megjelenik a már korábban közzétett beszámoló is.

 

A javítás során figyelemmel kell lenni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény azon előírásaira is, amely az ellenőrzés, az önellenőrzés elszámolására vonatkoznak. A számviteli elszámolás szempontjából az ellenőrzés megállapításával egy tekintet alá esik a szerződésmódosítással, a számviteli bizonylatok módosításával dokumentált, beszámolóval lezárt üzleti évet, éveket érintő gazdasági események könyvviteli elszámolásban rögzítendő jellemzőinek utólagos módosítása is.

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá