2022. sze 19.

BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS DEVIZÁBAN - III. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS DEVIZÁBAN - III. rész

Amennyiben a vállalkozó a beszámolási kötelezettség, illetve lehetőség figyelembevételével az adatokat forint helyett a létesítő okiratban rögzített devizában, a létesítő okiratban rögzített deviza helyett forintban, illetve a létesítő okiratban rögzített deviza helyett más – a létesítő okirat módosításában szereplő – devizában adja meg, a forintról devizára, a devizáról forintra, illetve a devizáról más devizára való áttéréskor a számviteli törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmaznia. A devizaáttérés esetei a következők lehetnek:

 • forintról devizára való áttérés,
 • devizáról forintra való áttérés,
 • devizáról más devizára való áttérés.

businesswomen-working-project-together_23-2148826492.jpg

Már említettük, hogy minden esetben szükséges a létesítő okirat módosítása is! Ha a vállalkozás saját elhatározás alapján dönt a váltásról, úgy az áttérésre csak az üzleti év végén, az üzleti év mérlegfordulónapjával kerülhet sor. Ha kötelező az áttérés, vagyis a feltételek megváltoztak, úgy a változás napjával (mind fordulónappal) kell azt elszámolni.

 

Az áttérési időponttal (mint mérlegfordulónappal) a számviteli törvény előírásainak megfelelő éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót kell készíteni az áttérés előtti pénznemben. Az összeállított éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót az áttérés napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni és közzé kell tenni.

 

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló mérlegében szereplő adatokat a számviteli törvényben leírtak alapján kell forintról devizára, devizáról forintra, illetve devizáról más devizára átszámítani. Az átszámítás alapján, annak megfelelően az áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni a létesítő okiratban rögzített devizában, illetve forintban, majd ezen - a könyvvizsgáló által hitelesített - külön mérleg alapján kell a könyveket az áttérés napját követő nappal, a létesítő okiratban rögzített devizában, illetve forintban megnyitni.

 

A pénznemváltás lebonyolításához kapcsolódó feladatok összefoglalása:

 • a társaság legfőbb szervének döntése az áttérésről, beleértve az áttérés időpontját is,
 • az üzleti év mérlegfordulónapjáig a létesítő okirat módosítása, a könyvvezetés és a beszámolókészítés devizanemének megállapítása, (szükséges a cégbírósági végzés)
 • a jegyzett tőke értékének meghatározása a választott devizában,
 • átszámítási különbözetek (tőketartalék és eredménytartalék) kiszámítása,
 • számviteli politika módosítása,
 • beszámoló összeállítása az áttérés előtti pénznemben,
 • a nyilvántartások zárása,
 • a beszámoló letétbe helyezése, közzététele, (adott esetben a könyvvizsgálói jelentéssel együtt),
 • adóbevallás összeállítása, benyújtása (az áttérést követő 5. hónap utolsó napjáig),
 • a beszámoló mérlegében (a kapcsolódó nyilvántartásokban) szereplő adatok átszámítása, a különbözetek rendezése,
 • az átszámított értékek alapján az áttérés napjára mérleg összeállítása az új pénznemnek megfelelően, szükség esetén könyvvizsgálat,
 • a könyvek megnyitása a mérleg alapján,
 • szükség esetén a könyveléshez használt szoftverek módosítása.
Szólj hozzá