2022. dec 02.

Adótörvény változások 2023-tól - Adózás rendje

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adótörvény változások 2023-tól - Adózás rendje

A 2022. november 22-i parlamenti ülésen megszavazták a 2023-tól hatályos adótörvény változásokat. A Magyar Közlöny 192. számában jelent meg a 2022. évi XLV. törvény egyes adótörvények módosításáról, mely a jelenleg hatályos jogszabályainkat 2023. január 01-jétől változtatja.

s.jpg

Az adózás rendjéről szóló törvény módosító rendelkezései között találjuk 2023. január 01-jétől, hogy az 1. számú melléklet 3.2 alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

„…a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követő 8 napon belül kell teljesíteni, kivéve, ha a munkáltató az 50. § szerinti havi adó- és járulékbevallásban feltünteti a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontját. Ez utóbbi esetben a havi adó- és járulékbevallás beérkezését követően az állami adó- és vámhatóság az adózó által közölt bevallási adatok alapján a biztosítási jogviszony megszűnéséről szóló bejelentést hivatalból e pontban foglaltaknak megfelelően elvégzi, melyet az 1. melléklet 6. pontja alapján továbbít az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának, és erről a foglalkoztatottat valamint a foglalkoztatót értesíti. Az állami adó- és vámhatóság a biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentését nem pótolhatja, ha a foglalkoztatottnak a foglalkoztatóval egyidejűleg több biztosítási jogviszonya áll fenn.”

Ez azt jelenti tehát, hogy az eddigiek szerint a T1041-es nyomtatványon a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követő 8 napon belül kellett bejelenteni.

2023. január 1-jétől a munkáltató a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontját feltüntetheti az Art. 50. § szerinti havi adó- és járulékbevallásban.

Ebben az esetben az adóhivatal – az adózó által közölt bevallási adatok alapján – a biztosítási jogviszony megszűnéséről szóló bejelentést hivatalból elvégzi – kivéve, ha a foglalkoztatottnak a foglalkoztatóval egyidejűleg több biztosítási jogviszonya áll fenn -, és a jogviszony megszűnéséről szóló adatokat elektronikusan továbbítja az egészségbiztosítónak, és erről a foglalkoztatottat, valamint a foglalkoztatót értesíti.

Másik változás a határozott idejű jogviszony bejelentésére vonatkozik, azaz új szabályt kell alkalmazni 2023. január 1-jétől.

Ennek megfelelően, a határozott idejű foglalkoztatás esetén a T1041-es nyomtatványon történő bejelentést egyidejűleg a biztosítás kezdetére és a jogviszony megszűnésére is teljesíteni kell legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a foglalkoztatás megkezdése előtt. Ha azonban a jogviszony megszűnésének időpontja változik, vagy a határozott időtartam határozatlan időtartamra módosul, akkor a változásbejelentésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A törvény szövege ennek kapcsán:

„Határozott idejű foglalkoztatás esetén a bejelentést egyidejűleg a biztosítás kezdetére és a jogviszony megszűnésére vonatkozóan is teljesíteni kell legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a foglalkoztatás megkezdése előtt. A jogviszony megszűnése időpontjának módosulása vagy a határozott időtartam határozatlan időtartamra változása esetén e törvény változás-bejelentésre vonatkozó szabályai az irányadók.”

Szólj hozzá