2023. jan 10.

Munkaügyi változások 1. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Munkaügyi változások 1. rész

Az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján elfogadta az törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvényt. A törvény megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 211. számában 2022. december 21-én.munkaugy.jpg

A kihirdetett törvény összesen 37 törvény módosítását tartalmazza. Ezek a törvények a következők:

 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 5. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 6. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
 7. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
 8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
 10. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
 11. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 12. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
 13. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
 14. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
 15. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
 16. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
 17. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
 18. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény
 19. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény
 20. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 21. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
 22. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény
 23. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 24. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 25. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 26. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény
 27. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
 28. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
 29. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 30. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
 31. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
 32. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény
 33. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
 34. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény
 35. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
 36. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
 37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény

A módosítások az egységes és koherens jogalkalmazás megvalósulását, valamint az európai uniós jognak és jogharmonizációs kötelezettségeknek való megfelelést szolgálják. A módosítás fő célja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése.

A törvény 2023. január 1-jén lép hatályba. Egyes rendelkezései azonban 2023. április 22-én, 2024. január 1-jén, 2024. április 1-jén illetve 2026. január 1-jén lépnek hatályba.

A módosítások közül kiemelendő a munka törvénykönyvének változása, mely szinte minden munkáltató működését érinti, így szükséges időben megismerni a változásokat és ennek megfelelően szervezni a munkaügyi feladatokat. Nyilvánvalóan a változások a munkavállalókat is érintik. E kérdésekkel a következő részekben foglalkozunk.

Szólj hozzá