2023. feb 01.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR=Country-by-Country Report) 1. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés  (CBCR=Country-by-Country Report) 1. rész

Az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényt. A törvény megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 192. számában 2022. november 23-án.  A számvitelt érintő változásokat a törvény 126-139. §-ai tartalmazzák. A változások rögzítik a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésre vonatkozó rendelkezéseket, melyek a számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény VI/B új fejezetében olvashatunk.a_tarsasagiado-informaciokat_tartalmazo_jelentes_1_resz.jpg

Már itt hangsúlyozzuk, hogy a megjelent rendelkezéseket először a 2024. június 22-én vagy az azt követően induló üzleti évre kell alkalmazni. Mindez azt jelenti, hogy van idő felkészülni a jelentés összeállítására. Cikksorozatunkban a CBCR jelentéssel kapcsolatos ismereteket és feladatokat foglaljuk össze.

A szabályozás alapja 2021. december 1-jén került kihirdetésre a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló 2021/2101/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

A számviteli törvény új fejezete legelőször is meghatározza azokat a fogalmakat, amelyek a rendelkezések alkalmazásához szükségesek. Ezek a következők:

Legfelső szintű anyavállalat

Az a vállalkozás, amely elkészíti a legnagyobb vállalkozáscsoport összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásait

Összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatások

Valamely vállalkozáscsoport anyavállalata által készített pénzügyi kimutatások [a számviteli törvény szerint összevont (konszolidált) éves beszámoló], amelyekben az eszközöket és a forrásokat, a saját tőkét, a bevételeket és a költségeket (ráfordításokat) úgy kell bemutatni, mintha ezek a vállalkozások egyetlen vállalkozásként működnének

 Adójogrendszer

Az állam vagy az államtól különböző joghatóság, amely a társasági adó tekintetében adóügyi autonómiával rendelkezik

Önálló vállalkozás

Olyan vállalkozás, amely nem képezi részét olyan vállalkozáscsoportnak, amelynek tagjait konszolidálásba bevonták

 

A szabályozás szempontjából lényeges, hogy mit kell bevétel alatt érteni? A törvény szerint bevételnek tekintendő:

  • a számviteli törvény hatálya alá tartozó olyan vállalkozók esetében, amelyek nem alkalmazzák az IFRS-eket, a törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele (72-73. §), vagy a sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti szokásos tevékenység bevétele (6.§);
  • az előző ponton kívüli egyéb vállalkozások esetében (ideértve az IFRS-eket alkalmazókat is) a pénzügyi kimutatások készítésének alapját képező pénzügyi beszámolási keret által meghatározott vagy annak értelmében vett, szokásos tevékenység árbevétele, vagy az ennek megfelelő bevétel.

A bevétel ismeretének nagysága azért is lényeges, mert jelentéstételre kötelezettek körét alapvetően a bevétel alakulása határozza meg. A következőkben e kérdéskört tárgyaljuk.

Szólj hozzá