2023. feb 10.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR=Country-by-Country Report) 4.rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR=Country-by-Country Report) 4.rész

A cikksorozat harmadik részében áttekintettük fióktelepek kötelezettségét a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésre vonatkozóan. A következőkben a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés tartalmát foglaljuk össze.

 a_tarsasagiado-informaciokat_tartalmazo_jelentes_4_resz.jpg

A társaságadó-információkat tartalmazó jelentésben be kell mutatni az érintett üzleti évben a legfelső szintű anyavállalat vagy az önálló vállalkozás valamennyi tevékenységével kapcsolatos információkat, legfelső szintű anyavállalat esetén ideértve a konszolidálásba bevont valamennyi kapcsolt vállalkozáséit is. Ennek megfelelően a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

 • A legfelső szintű anyavállalat vagy az önálló vállalkozás neve, az érintett üzleti év, a jelentés összeállításához alkalmazott pénznem; és adott esetben a legfelső szintű anyavállalatnak az érintett üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolójában a konszolidálásba bevont valamennyi olyan kapcsolt vállalkozásának a jegyzéke, amelyek az Unióban vagy az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós jegyzékéről szóló tanácsi következtetések I. és II. mellékletében foglalt adójogrendszerekben letelepedettek.
 • Tevékenységeinek rövid bemutatása.
 • A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma.
 • A bevételek - ideértve a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket is - a következő részletezés szerint:
 1. értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek, befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek, egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, pénzügyi műveletek egyéb bevételei vagy
 2. a pénzügyi kimutatások készítésének alapját képező pénzügyi beszámolási keret (ideértve az IFRS-eket is) által meghatározott vagy annak értelmében vett bevételek, az értékmódosítások és a kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalékok nélkül.
 • Adózás előtti eredmény (nyereség vagy veszteség).
 • A tárgyévben fizetendő társasági adó összege.
 • A megfizetett társasági adó összege pénzforgalmi alapon, amely magában foglalja a vállalkozáscsoporton belüli vállalkozásoknak és fióktelepeknek teljesített kifizetések tekintetében más vállalkozások által megfizetett forrásadót is.
 • Felhalmozott adózott eredmény összege, amely az előző üzleti évekből és az adott üzleti évből származó adózott nyereség összege, amely felosztásáról még nem döntöttek. A fióktelepeket illetően azon vállalkozás felhalmozott nyereségeiről van szó, amely a fióktelepet létrehozta.

A teljesség miatt itt jegyezzük meg, hogy az információkat az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv III. melléklete III. szakaszának B. és C. részében említett adatszolgáltatási útmutató alapján is be lehet mutatni.

A jelentéstételre kötelezett vállalkozások a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésüket az Európai Bizottság által végrehajtási jogi aktusok révén megállapított egységes formanyomtatvány alkalmazásával és géppel olvasható elektronikus beszámolási formátumban készítik el.

Szólj hozzá