2023. feb 14.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR=Country-by-Country Report) 5. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés  (CBCR=Country-by-Country Report) 5. rész

A cikksorozat negyedik részében összefoglaltuk a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés tartalmára vonatkozó előírásokat, valamint annak formai követelményét. A következőkben a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés tartalmi követelményeit pontosítjuk, foglaljuk össze.

a_tarsasagiado-informaciokat_tartalmazo_jelentes_5_resz.jpg

A kötelezettség teljesítéséhez az információkat tagállami szinten külön-külön kell bemutatni a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésben. Amennyiben egy tagállam több adójogrendszert foglal magában, az információkat tagállami szinten kell összesíteni.

A számviteli törvény előírásai szerint társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésben

  • külön-külön kell bemutatni az információkat minden egyes olyan adójogrendszerre vonatkozóan, amely azon üzleti év március 1-jén, amelyre vonatkozóan a jelentést el kell készíteni, fel van sorolva az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós jegyzékéről szóló tanácsi következtetések I. mellékletében, és
  • az ilyen információkat külön-külön kell megadni minden egyes olyan adójogrendszerre vonatkozóan, amely azon üzleti év március 1-jén, amelyre vonatkozóan a jelentést el kell készíteni, és a megelőző üzleti év március 1-jén, említésre került az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós jegyzékéről szóló tanácsi következtetések II. mellékletében.

Az egyéb adójogrendszerekre vonatkozóan a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésnek összesített alapon kell bemutatni az említett információkat.

Az információkat a székhely, ennek hiányában állandó telephely megléte vagy egy olyan állandó üzleti tevékenység alapján kell hozzárendelni minden egyes releváns adójogrendszerhez, amely - a vállalkozáscsoport vagy az önálló vállalkozás tevékenységét tekintve - társaságiadó-köteles lehet az adott adójogrendszerben.

Amennyiben egy adójogrendszeren belül több vállalkozás tevékenységei társaságiadó-kötelesek, az ezen adójogrendszerhez hozzárendelt információknak az egyes vállalkozásoknak és azok fióktelepeinek az adott adójogrendszerben végzett tevékenységeire vonatkozó információk összesítését kell tartalmazniuk. Egy konkrét tevékenységre vonatkozó információ nem rendelhető egyszerre egynél több adójogrendszerhez.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésben a tárgyévben fizetendő társasági adó összege és a megfizetett adó összege pénzforgalmi alapon (amely magában foglalja a vállalkozáscsoporton belüli vállalkozásoknak és fióktelepeknek teljesített kifizetések tekintetében más vállalkozások által megfizetett forrásadót is) közötti jelentős eltérés tényét és annak indokait be kell mutatni.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés pénznemének a legfelső szintű anyavállalat összevont (konszolidált) éves beszámolója szerinti, valamint az önálló vállalkozás éves beszámolója szerinti pénznemmel kell megegyeznie. Ha a leányvállalatnak kell elkészíteni a jelentést (mert a szükséges információk nem állnak rendelkezésre), a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésben használt pénznemnek azon pénznemnek kell lennie, amelyben a leányvállalat az éves beszámolóját közzé teszi.

Szólj hozzá