2023. feb 16.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR=Country-by-Country Report) 6. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés  (CBCR=Country-by-Country Report) 6.	rész

A cikksorozat előző részeiben megismertük a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentéstételi kötelezettséget, valamint a jelentés tartalmára vonatkozó előírásokat. Most a sorozat befejezéseként összefoglaljuk a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés nyilvánosságra hozatalának, közzétételének és hozzáférhetőségének követelményeit.

a_tarsasagiado-informaciokat_tartalmazo_jelentes_6_resz.jpg

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést a legfelső szintű anyavállalat az összevont (konszolidált) éves beszámolóval egyidejűleg köteles letétbe helyezni és közzétenni. Az önálló vállalkozás a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést az éves beszámolóval egyidejűleg köteles letétbe helyezni és közzétenni.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést és adott esetben a nyilatkozatot a vállalkozás köteles közzétenni a vállalkozás, a leányvállalat, illetve a fióktelep internetes honlapján.

A vállalkozó az üzleti évről készített társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést, valamint nyilatkozatot – az általános szabályok szerint - legalább 8 évig köteles megőrizni.

Fontos ismerni a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés elkészítésére, közzé- és hozzáférhetővé tételére vonatkozó felelősségi szabályokat is.

A legfelső szintű anyavállalat vagy az önálló vállalkozás, valamint a leányvállalat legfőbb irányító (vezető) szervének, ügyvezető szervének és felügyelő testületének tagjai - a jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva - együttes felelőssége annak biztosítása, hogy a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala (közzé- és hozzáférhetővé tétele) e törvény előírásainak megfelelően történjen.

A fióktelepek esetében a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló 2017. június 14-i 2017/1132/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikkében előírt adatközlési formai követelmények teljesítésére kijelölt személy vagy személyek együttes felelőssége - a jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva - annak biztosítása, hogy a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala (közzé- és hozzáférhetővé tétele) a számviteli törvény előírásainak megfelelően történjen.

A rendelkezésekhez kapcsolódó EU irányelvek jegyzéke:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/34/EU IRÁNYELVE a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (2013. június 26.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2101 IRÁNYELVE a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról (2021. november 24.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/36/EU IRÁNYELVE a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2013. június 26.)

A TANÁCS 2011/16/EU IRÁNYELVE az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2011. február 15.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1132 IRÁNYELVE a társasági jog egyes vonatkozásairól (2017. június 14.)

Szólj hozzá