; ; ; ;

In memoriam Dr. Sztanó Imre

2023. szeptember 1. Perfekt Blog

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 77. évében elhunyt Dr. Sztanó Imre Sándor, a magyar számviteli oktatás meghatározó alakja és a Perfekt Zrt. egyik legkedvesebb üzleti, oktatói és szakértői partnere. Dr. Sztanó Imre a Budapesti Gazdasági Egyetem volt oktatója, nyugalmazott főiskolai docens, tanszékvezető, rektorhelyettes, hites könyvvizsgáló, okleveles adótanácsadó, számos publikáció, szakkönyv szerzője és lektora. Gazdag szakmai életútjának középpontjában mindig a tudás átadása állt, hallgatók ezreit tanította számvitelre és könyvvizsgálatra. 

dr-sztano-imre-2.jpg

Sztanó Imre 1947. június 24-én született Dunaföldváron. Középiskolai (közgazdasági technikum) tanulmányait 1965-ben fejezte be Kecskeméten, ahol az érettségi mellett a képesített könyvelői, a vállalati tervezői és a statisztikusi végzettséget is megszerezte. Két éves vállalati munkaviszonyt követően, 1967-ben a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 1970-ben közgazdászként, vörösdiplomával végzett. Innentől kezdve egészen 2012-ig, nyugdíjba vonulásáig a Pénzügyi és Számviteli Főiskola főállású oktatója, majd később főiskolai docens és a Számvitel Tanszék vezetője. Mérlegképes könyvelő, 1989-től adótanácsadó, 1995-től okleveles könyvvizsgáló.

Oktatási tevékenysége először a vállalati gazdasági elemzés, majd alapvetően a számvitel tantárgyaihoz (Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel, Vezetői számvitel stb.) kapcsolódott. Mindezekhez számos tankönyvet, példatárat, oktatási segédleteket írt, szerkesztett és lektorált. Jelentős szerepe volt a bolognai rendszer bevezetésében, a mintatantervek kidolgozásában és elfogadtatásában.

Aktívan részt vett az Országos Képzési Jegyzékben szereplő pénzügyi és számviteli szakképesítések kidolgozásában, különösen a számvitel tárgyak tekintetében, elsősorban a mérlegképes könyvelői képesítés kialakításában. Több évtizeden keresztül részt vállalt a Pénzügyminisztériumhoz tartozó szakmai képesítések megszerzéséhez tartozó vizsgáztatásban. 

1991-től – a Pénzügyminisztérium felkérésére – részt vett a számviteli törvény kidolgozásában és oktatóként támogatta a törvény gyakorlati bevezetését. Mindezek mellett több olyan szakkönyv és esettanulmány szerzője volt, amely segítette a vállalkozásokat a számviteli törvény alkalmazásában. 

Részt vett a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál folyó vizsgáztatási tevékenységben (elsősorban számvitel és könyvvizsgálat tárgyakból) és gyakran látott el vizsgaelnöki teendőket is. 

Aktívan közreműködött különböző szakmai szervezetekben: 

  • Felsőoktatási Tudományos Tanács, tag 
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara Országos Elnökség, tag; Fővárosi Szervezet, elnökségi tag 
  • Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület, tag 
  • Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, alelnök, elnökségi tag; a Fővárosi Szervezet elnöke 
  • Országos Számviteli Bizottság, tag 
  • Magyar Számviteli Standard Bizottság, tag 
  • Magyar Számviteli Standard Értelmező Testület, elnök 
  • Magyar Közgazdasági Társaság, Ellenőrzési Szakosztály elnökségi tag 

Munkáját, színvonalas oktatói tevékenységét számos elismeréssel honorálták. 2003-ban a számvitel fejlesztése és oktatása érdekében kifejtett tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 2007-ben a Számvitel alapjai című könyvével elnyerte a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos díját. 2021-ben kimagasló szakmai és iskolaszervező tevékenységének Budapesti Gazdasági Egyetemért Jubileumi Emlékérmet kapott. 2022-ben a Budapesti Gazdasági Egyetem Szenátusa „Budapesti Gazdasági Egyetem Díszpolgára” címet adományozott részére a számviteli oktatóként, tanszékvezetőként, két periódusban a Pénzügyi és Számviteli Főiskola főigazgató helyettesként, majd 2000-től két ciklusban a Budapesti Gazdasági Főiskola általános rektor helyetteseként – a felsőoktatás szolgálatában töltött munkája elismeréséül.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara is elismerte a több évtizedes munkásságát: 2015-ben a könyvvizsgálat érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért dr. Bartók Nagy András Életműdíjban részesült.

Búcsúzunk Dr. Sztanó Imrétől, a magyar számviteli oktatás meghatározó alakjától. Emlékét szívünkben őrizzük.

Forrás: https://uni-bge.hu/hu/pszk/hirek/in-memoriam-dr-sztano-imre-sandor

süti beállítások módosítása