Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2020. sze 28.

A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai

2018. január 1-jei hatállyal került bevezetésre egy új ellenőrzési típus, a jogkövetési vizsgálat. Ennek részletszabályait a fenti hatállyal megjelent Air., azaz adóigazgatási rendtartásról szóló törvény ismerteti.

Ebben a cikkben a jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályait vesszük sorra, különös tekintettel arra, hogy az adózók mit tehetnek, vagy mit nem tehetnek az eljárás során.

 
business-startup-works-digital-online-infomation_1421-19.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. sze 23.

Fontos változás a tárgyi illetékmentesség szabályaiban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos változás a tárgyi illetékmentesség szabályaiban

Ajándékozással, illetve örökléssel történt vagyonszerzés esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Itv.) meghatározott módon ajándékozási, vagy öröklési illetéket kell fizetni. Az Itv. 17. § (1) bekezdés w) pontja alapján azonban az ajándékozási mentességek köre 2020. július 8-i hatállyal kibővült, míg az öröklési illeték alóli mentességek köre a Itv. 16. § (1) bekezdés j) pontja szerint módosult.


woman-holding-christmas-present-box-close-up_1303-18211.jpg

Összességében az állapítható meg, hogy ezentúl testvérek is örökölhetnek, illetve ajándékozhatnak egymásnak illeték fizetése nélkül, lássuk ennek a törvényi hátterét.

Abban az esetben, ha az adott vagyonszerzés alapján az ajándékozási vagy öröklési illeték hatálya alá ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. sze 16.

A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 1.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 1.

A számlaszintű adatszolgáltatás szigorítása két lépcsőben valósul(t) meg, első lépésként 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatásra irányadó 100 ezer Ft-os értékhatár eltörlésre került, így a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok részére kibocsátott valamennyi számla adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozik.

Második lépésként 2021. január 01-jétől fog az adatszolgáltatási kötelezettség változni, ezt a két lépcsőfokot fejtjük ki részletesebben.

  pexels-photo-3803221.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. sze 14.

E-learning III. – Ajánlások az (e-learning módszerekkel megvalósuló) távoktatásos OKJ-s képzést választóknak

írta: Perfekt Blog
E-learning III. – Ajánlások az (e-learning módszerekkel megvalósuló) távoktatásos OKJ-s képzést választóknak

Cikk sorozatunk első részében az e-learning képzés fogalmával, típusaival, valamint az előnyeivel és hátrányaival foglalkoztunk, a második írásunkban a felnőttképzés keretein belül a távoktatásos képzési forma jogszabályi hátterét érintettük és bemutattuk a Perfekt Zrt. (e-learning módszerekkel megvalósuló) távoktatási képzési szolgáltatásának legfontosabb jellemzőit. Most sorra vesszük az ajánlásokat, melyek ismerete nélkülözhetetlen – annak, aki még nem döntött, azért, hogy ezek birtokában hozhassa meg döntését, annak pedig, aki már választott, azért, hogy már most támogatást nyújthassunk az új szakmája megszerzésében.

  pexels-photo-4145190.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. sze 09.

A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 2.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 2.

A cikksorozat első részében áttekintettük a tagok, vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni felelősségének legfontosabb eseteit, a felelősséget megalapozó jogszabályi rendelkezéseket.

A gazdasági társaságokra, az egyesületekre, a szövetkezetekre és az egyesülésekre egyaránt irányadó felelősségi szabályt a Ptk. 3:118. §-a tartalmazza , amely kimondja, hogy ha a társaság (adós) jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a vezető tisztségviselőkkel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselők a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vették ...

Tovább Szólj hozzá

2020. sze 07.

Figyelem, változtak a kiküldetés szabályai!

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Figyelem, változtak a kiküldetés szabályai!

A külföldi kiküldetéssel valamint a külföldi munkavállalással kapcsolatos szabályozás mindig több figyelmet igényel, mint egy belföldi munkavégzés és annak szabályozása.

Egyrészről azért, mert nem csak a hazai  szabályokat kell ismerni, hanem tudni kell, azokat a nemzetközi szabályokat is, hogy az adott országgal kapcsolatosan van-e Magyarországnak a kettős adózástatás elkerülésére egyezménye.

Most viszont figyelembe kell venni, hogy 2020. július 1-től változott a társadalombiztosítási törvény is. Így most megpróbáljuk összefoglalni a változás hatását a külföldi kiküldetéssel kapcsolatosan.

two-businessmen-pointing-laptop-screen-while-discussing_158595-5325.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

fontos es aktualis

2020. sze 02.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatos tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségről

írta: Dr. Kothencz Éva
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatos tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségről

A közbeszerzési törvény ( közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) döntően ugyan a szerződéskötéshez vezető eljárásra irányadó rendelkezéseket, illetve a közbeszerzési jogviszony szereplőinek magatartásait rögzítő normákat tartalmaz, a szerződés módosítására és teljesítésére vonatkozó előírások is helyet kaptak a Kbt.-ben. Az e mögött meghúzódó jogpolitikai megfontolás az, hogy jóllehet a szerződés megkötésével lezárul a versenyeztetési eljárás, de a versenyeztetés és különösen az átláthatóság elveinek az felel meg, ha a szerződéskötő feleknek a szerződés teljesítése során tanúsított magatartása is átlátható és a nyilvánosság által ellenőrizhető . Ennek jegyében a ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 31.

E-learning II. – A távoktatásos képzési forma lehetőségei felnőttképzésben, a Perfekt Zrt. e-learninges kínálata

írta: Perfekt Blog
E-learning II. – A távoktatásos képzési forma lehetőségei felnőttképzésben, a Perfekt Zrt. e-learninges kínálata

Cikksorozatunk előző részében az e-learning fogalmával, típusaival, valamint az előnyeivel és hátrányaival foglalkoztunk, most a felnőttképzés keretein belül (az e-learning eszközökkel megvalósuló) távoktatásos képzési forma jogszabályi hátterét, illetve a felnőttképzés ebből a szempontból releváns további kérdéseit érintjük, valamint bemutatjuk a Perfekt Zrt. ezen elvek alapján fejlesztett új képzéseit.

  pexels-photo-4144222.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 26.

A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 1.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 1.

Társaságalapítás, egyesület vagy alapítvány létrehozása esetén az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés az alapítók részéről, hogy az alapításban való részvétel milyen kockázatokkal járhat, terhelheti-e felelősség, helytállási kötelezettség a hitelezők (főként a köztartozások miatt az adóhatóság) felé az alapítót (tagot), illetve a vezető tisztségviselőt (ügyvezetőt, igazgatósági tagot, elnököt, kurátort a létrehozott szervezet esetleges tartozásai kapcsán. A vezető tisztségviselők körében további kérdés, hogy az általuk irányított, vezetett szervezet irányában milyen felelősséggel tartoznak.

discussing-results-project_1098-15233.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 24.

E-learning I. – Az e-learning/e-tanulás előnyei

írta: Perfekt Blog
E-learning I. – Az e-learning/e-tanulás előnyei

Az otthon, saját ütemben történő tanulás, az utazással töltött idő, valamint az útiköltség és a tankönyvek árának megspórolása csak néhány az online tanulási forma nyilvánvaló előnyei közül.

young-business-typing-netbook-keyboard-listening-music_8353-5973.jpgAz e-learningnek számos fogalmi megközelítése létezik. Tágabb értelemben olyan tanulási módszert jelent, amely eszköz által segített, egyéni igényekhez szabott és folyamatos oktatói jelenlét nélkül zajlik, ebből kifolyólag tehát nem feltétlenül web alapú képzésről van szó. Egy másik megközelítés szerint (és ma már inkább ez a jellemzőbb) az e-learning (e-tanulás, e-tanítás) olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a képzési-tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 17.

Mérlegképes könyvelő szeretnék lenni !!!

írta: Dr. Sztanó Imre
Mérlegképes könyvelő szeretnék lenni !!!

Gyakran hallok ilyen mondatokat az utóbbi időben: „Már régóta foglalkoztat a gondolat, hogy beiratkozzak egy mérlegképes képzést nyújtó tanfolyamra, de mindig akadt valamilyen kifogásom és mindig halasztottam a tanulás megkezdését. Most elhatároztam, hogy ősszel elkezdem a tanfolyamot és szerencsémre ebben munkahelyi főnököm is támogat. Próbáltam utánanézni a lehetőségeknek és sokféle – néha egymásnak is ellentmondó – információt gyűjtöttem össze. Most bizonytalan vagyok, mert van, aki azt javasolta, hogy még várjak, mert vélhetően jövőre más módon lehet megszerezni a mérlegképes képzettséget. Mások pedig azt javasolják, hogy most kezdjem el a tanfolyamot, mert egyébként is megszűnik a mérlegképes képesítés. Hát mi az ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 12.

Nyugdíjasként közszolgálati jogviszonyban

írta: Széles Imre
Nyugdíjasként közszolgálati jogviszonyban

contemplated-elderly-man-sitting-chair-with-laptop-against-grunge-background_23-2147901042.jpgAz új Tbj. (2019. évi CXXII.) törvény hatályba lépésével valamennyi munkavégzésre irányuló jogviszonyban megszűnt a nyugdíjasok biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége, ami egyben azt is jelenti, hogy okafogyottá vált a korhatár be nem töltött (nők éve!)  nyugdíjasok kereseti korlátja, és hatályát veszítette a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. (Tny.) törvény ezt taglaló 83/B. szakasza,

 

Ugyanakkor a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülők tekintetében – változatlan formában (minimálbér 18-szorosa) – élnek a kereseti korlát szabályai.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 10.

A saját tőke emelése, ha nem kötelező

írta: Dr. Sztanó Imre
A saját tőke emelése, ha nem kötelező

A saját tőke emelésére jellemzően két ok miatt kerül sor. Vagy kötelező a tőkeemelés, vagy a vállalkozás saját döntése alapján emeli azt. A kötelező tőkeemelésről korábbi cikkünkben már írtunk. A vállalkozás tőkehelyzetének javítása érdekében dönthet a saját tőke növeléséről. Ez esetben tehát nem veszteséges gazdálkodás miatt kell tőkét növelni, hanem valamiféle üzleti megfontolás hatására (például a tevékenységi kör bővítése érdekében) emelik a tulajdonosok a saját tőkét.

  man-people-office-writing.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 03.

A saját tőke emelése

írta: Dr. Sztanó Imre
A saját tőke emelése

dollar-sign-black-tea-piggybank-with-clipboard-wooden-textured-background_23-2147892192.jpgA saját tőke emelésére jellemzően két ok miatt kerül sor. Vagy kötelező a tőkeemelés, vagy a vállalkozás saját döntése alapján emeli azt. Kötelező tőkeemelésre veszteséges gazdálkodás során kerül sor, ugyanis ez esetben csökken a vállalkozássaját tőkéje (rosszabb esetben negatívvá is válhat). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133 . § (2) bekezdése szerint: „Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a ...

Tovább Szólj hozzá

fontos es aktualis

2020. júl 29.

Közbeszerzési eljárásban odaítélt építési szerződés teljesítési határidejének módosítása merült fel az építési területtel határos ingatlan állagromlása miatt.

írta: Dr. Kothencz Éva
Közbeszerzési eljárásban odaítélt építési szerződés teljesítési határidejének módosítása merült fel az építési területtel határos ingatlan állagromlása miatt.

Jogszerűen módosíthatjuk-e a szerződésben rögzített 4 hónapos teljesítési határidőt további két és fél hónappal meghosszabbítva azt?

Jóllehet a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések esetén is a felek egymás közötti jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket elsősorban a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, a szerződés módosításának kérdésében a közbeszerzési törvény ( közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) speciális szabályai szerint kell eljárni.

successful-business-man-signing-documents-modern-office_158595-5384.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 27.

Próbaidő

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Próbaidő

businessman-running-escape-exit_74855-6275.jpgA Munka Törvénykönyve [1] (Mt.) 45.§ (5) bekezdése szerint a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot. Kollektív szerződés alapján az Mt. 50.§ (4) bekezdése szerint legfeljebb hathavi próbaidő köthető ki. Az Mt. 79. § (1) bekezdése szerint a próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél - azonnali hatályú felmondással - indokolás nélkül – megszüntetheti.

A próbaidőre vonatkozó Mt-rendelkezések kötelező jellegűek, gyakorlati alkalmazásuk tömör és ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 22.

Hogyan használható fel a fejlesztési tartalék?

írta: Dr. Sztanó Imre
Hogyan használható fel a fejlesztési tartalék?

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ f) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkenti „az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint (a továbbiakban: fejlesztési tartalék), figyelemmel a (15) bekezdésben foglaltakra.”

 

Kérdés: milyen célt szolgál a fejlesztési tartalék és hogyan lehet azt felhasználni?

  businessman_53876-71160.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 21.

Előlegek számviteli elszámolása

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Előlegek számviteli elszámolása

Az előlegek számviteli elszámolása ugyan nem változott, mégis egyre többször találkozunk azzal a kérdéssel, hogy most hogy kell az előlegeket könyvelni az adatszolgáltatást követően.

Előlegekről akkor beszélünk, ha termékértékesítést, vagy szolgáltatást megelőzően a tényleges teljesítésbe beszámítható pénzösszeget fizetnek.

Ilyen esetben még teljesítés nem történik, hanem egy pénzügyi tranzakcióval kívánják a felek biztosítani az ügylet létrejöttét.

Ezért előlegek esetében sem költséget, sem bevételt nem lehet könyvelni.

businesswomen-reviewing-results_1098-1682.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 15.

Még egyszer az ügyeletről

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Még egyszer az ügyeletről

A bérpótlékokkal kapcsolatos cikksorozatunk 3. részéhez kapcsolódóan az ügyelet miatti bérpótlék, illetve a munkavállaló részére az ügyeletért járó szabadidőt érintően friss alkotmánybírósági döntés született, amely megállapítja, hogy a Kúria azon jogértelmezése, miszerint a napi pihenőidő és a heti pihenőnap egy időben kiadható, nem egyeztethető össze az Alaptörvénnyel - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/702/2019. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. [1]

young-handsome-confident-pensive-businessman-working-standing-table-writing-notepad-white-modern-office-interior_176420-2612.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 13.

Könnyítés a turizmusfejlesztési hozzájárulásban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Könnyítés a turizmusfejlesztési hozzájárulásban

A koronavírussal kapcsolatban hozott szigorító, korlátozó intézkedések enyhítésére tett adópolitikai lépések között talán első körben lett kihirdetve a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek, hogy 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni.

  bell-call-vintage-service-with-hand_44622-139.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 10.

MILYEN OKJ SZÁMÍT A FELVÉTELIN? – VÁLASSZON A KÉPZÉSI KÍNÁLATUNKBÓL!

írta: Perfekt Blog
MILYEN OKJ SZÁMÍT A FELVÉTELIN? – VÁLASSZON A KÉPZÉSI KÍNÁLATUNKBÓL!

107621786_2626451917457031_1048671475879944671_o.jpg

A ponthatárok kihirdetése után nem minden jelentkező feltétlenül boldog.

Ha idén nem jött össze a felvételi, érdemes egy piacképes szakmát tanulni, hiszen több OKJ tanfolyam is plusz pontot ér a felvételin.

Fontos tudni, hogy 2020 után megszűnik az OKJ, de az idén kezdődő képzések még biztosan végigfutnak, és a szerzett OKJ plusz pontok a következő jelentkezési időszakban is beszámíthatóak lesznek.

Sajnos azonban nem ér minden OKJ többletpontot a felvételin. Csak azokért az 1993 után szerzett, Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő  szakképesítésekért kaphat 32 plusz pontot, amelyek azonosító száma 54-gyel vagy 55-tel kezdődik,  és csak abban az esetben, ha a szakiránynak megfelelő szakra felvételizik.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis