Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2019. jún 19.

A számlarend aktualizálása

írta: Dr. Sztanó Imre
A számlarend aktualizálása

A számviteli politika összeállításával kapcsolatban a számviteli törvény /14.§ (4.)/ négy szabályzat elkészítését sorolja fel. Valójában még legalább két szabályzat készítése kötelező.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni

2019. jún 17.

Adóváltozások 1.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adóváltozások 1.

Az utóbbi időben már megszokottá vált, hogy nemcsak az adóév változása hoz módosításokat az adójogszabályokban, hanem év közben is gyakran módosulnak. Ennek egyik időszaka a nyári ülésszak befejezése előtt idő, amikor a félévi, illetve év közbeni változásokat tárgyalja a Parlament.

Ezekből a változásokból veszünk sorra néhányat.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. jún 12.

Kire vonatkozik a számviteli politika készítési kötelezettség?

írta: Dr. Sztanó Imre
Kire vonatkozik a számviteli politika készítési kötelezettség?

A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 14 § (3) bekezdése szerint: „A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.”  Ez az előírás vonatkozik minden gazdálkodóra?

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. jún 10.

Mit vehetünk figyelembe az osztalékot terhelő szociális hozzájárulási adóalap éves felső határának a megállapítása során csökkentő tényezőkén?

írta: Széles Imre
Mit vehetünk figyelembe az osztalékot terhelő szociális hozzájárulási adóalap éves felső határának a megállapítása során csökkentő tényezőkén?

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. (Szocho.) törvény 2. § (2) bekezdése értelmében a törvény 1. § (5) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt juttatások (e körbe tartozik az osztalék is) esetében a szociális hozzájárulási adót a magánszemélynek az adóévben legfeljebb a minimálbér 24 szeresének megfelelő adóalap (tehát 24 x 149.000 = 3.576.000) forint után kell megfizetnie.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. jún 03.

A számviteli politika módosítása

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli politika módosítása

A naptári év szerinti üzleti évről készített számviteli beszámolók elkészítésének a végére értünk. Most már fókuszálhatunk a tárgyévi könyvelési feladatokra is. Ne felejtsük átnézni a vállalkozás számviteli politikáját. Majdnem biztos, hogy aktualizálni kell azt! Ennek két oka is lehet.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum szosszenet jo tudni

2019. máj 22.

Iparűzési adó bevallása

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Iparűzési adó bevallása

Az iparűzési adó alanyainak fontos határidő közeleg, hiszen 2019. május 31-ig kell bevallani a 2018. év iparűzési adóját, illetve a következő időszakra esedékes előlegeket. Fontos változás, hogy a 2018. évre esedékes adóból érvényesíthető utoljára a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. máj 08.

Hogy fizették a vámot régen, avagy mióta vitatkozunk a vámértékről I./1.

írta: Gombár Gábor
Hogy fizették a vámot régen, avagy mióta vitatkozunk a vámértékről I./1.

Vámtartozás = Vám alapja x Vámtétel

Ez egyszerű, ha tudjuk mennyi a vám alapja. Régen a mennyiségi tételek idejében – mondjuk az őskorban a sóból -, „csak” elvették minden 100 kiló után 1-et és meg is volt az eljárás! Sok nehézségre kellett megoldást találni az elmúlt évszázadok során, hogy hatékony és egyszerű legyen a rendszer. Ma is azt gondoljuk, hogy van megoldandó feladat és megválaszolatlan kérdés, ha a vámértékről kell beszélni.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum szosszenet

2019. máj 06.

Azonos tulajdonosi körbe tartozó cégek részvétele a közbeszerzési eljárásban

írta: Dr. Kothencz Éva
Azonos tulajdonosi körbe tartozó cégek részvétele a közbeszerzési eljárásban

Mind a kiírók, mind a gazdasági szereplők részéről időről-időre felmerül a kérdés, hogy az egymással bizonyos viszonyrendszerben álló cégek – például az azonos tulajdonosi körbe tartozók – indulhatnak-e ugyanazon közbeszerzési eljárásban önálló ajánlattevőként? Vizsgáljuk meg, hogy a közbeszerzési törvény (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban úgy is mint: Kbt.) tartalmaz-e rendelkezéseket ezen helyzetre?

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes

2019. máj 01.

Vállalkozási jellegű jogviszony

írta: Széles Imre
Vállalkozási jellegű jogviszony

Noha a címben említett elnevezést már több mint 10 éve nem használja az 1997. évi LXXX. (Tbj.) törvény, ám a jogviszonyt – egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszonyként – továbbra is ismeri a jogszabály, illetve alkalmazzák – nem egyszer „akaratuk ellenére” – a felek.  Nem „akaratlagosan” akkor kerül sor a címben említett jogviszony tekintetében, amikor u.n. számlaképes (tehát adószámmal rendelkező) magánszemélyről van szó.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni

2019. ápr 24.

A versenytilalmi megállapodásról

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A versenytilalmi megállapodásról

A Kúria tavaly fontos döntést hozott a versenytilalmi megállapodásban kikötött ellenérték megfelelőségéről.  A Kúria honlapján is közzétett 30/2018. munkaügyi elvi döntés [1] szerint a kikötött ellenérték akkor megfelelő, ha figyelembe veszi az eset sajátos körülményeit, ezen belül különösen a munkavállaló képzettségét, tapasztalatát, végzettségét, továbbá a korlátozás egyedi jellemzőit. Nem tekinthető eltúlzottnak a bruttó havi alapbér 50%-ában meghatározott ellenérték sem.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. ápr 22.

Május 1-jétől fontos változások az online számlaadat szolgáltatásban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Május 1-jétől fontos változások az online számlaadat szolgáltatásban

Folyamatos a javítás és a felhasználói visszajelzések miatti fejlesztés a NAV online adatszolgáltatási rendszerében.

2019. májusától fontos változásokra kell felkészülnünk, ezeket a módosításokat foglaltuk össze jelen cikkünkben, különös tekintettel arra, hogy egyes változások figyelmen kívül hagyása akár eredménytelen adatszolgáltatáshoz is vezethet.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis

2019. ápr 03.

2019. április 1-jével módosult a közbeszerzési törvény!

írta: Dr. Kothencz Éva
2019. április 1-jével módosult a közbeszerzési törvény!

Amint azt 2018. december 10-i bejegyzésünkben ( https://perfekt.blog.hu/2018/12/10/modosul_a_kozbeszerzesi_torveny_840 ) hírül adtuk, a közbeszerzési törvény (Kbt.) 2019. április 1-jével ismét több ponton változik. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) többszintű hatályba léptetési szabályainak túlnyomó többsége 2019. április 1-jével épült be a Kbt.-be. (A változáskövetéssel ellátott jogszabályszöveg letölthető a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról az alábbi elérési útvonalon: https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/2019-aprilis-1-tol-hatalyos-kbt--- )

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni