Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2019. már 20.

Finisben a GDPR-salátatörvény parlamenti vitája

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Finisben a GDPR-salátatörvény parlamenti vitája

...

Tovább Szólj hozzá

szosszenet

2019. már 11.

Nyugdíjas munkavállalók „nem kívánt” kiegészítő tevékenységű társas vállalkozói jogviszonya

írta: Széles Imre
Nyugdíjas munkavállalók „nem kívánt” kiegészítő tevékenységű társas vállalkozói jogviszonya

Az öregségi nyugdíjas munkavállalók társadalombiztosítási jogállásának változása (nevezetesen, hogy ez év január 1-jétől az 1997. évi LXXX. (Tbj.) törvény 5. § (1) a) pontja értelmében nem terjed ki rájuk a biztosítás) jelentős „jogviszony-módosítási hullámot” indított el, hiszen a nyugdíjas tagok számára lényegesen „olcsóbb” munkaviszonyban közreműködni a társaságban, mint társas vállalkozóként.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. már 04.

A gépjárműadó-mentesség és az építményadó-mentesség

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A gépjárműadó-mentesség és az építményadó-mentesség

Egy súlyosan mozgássérült vagy ilyen személyt rendszeresen szállító hozzátartozó kérdező arra keres választ, hogy megilleti-e építményadó-mentesség Pécs Városában a tulajdonát képező garázs után, ha ténylegesen nem Pécsett lakik, és így a súlyos mozgássérültséggel összefüggő gépjárműadó-mentességben más önkormányzat illetékességi területén részesül.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes

2019. feb 27.

Az egyéni vállalkozók tárgyi eszközökre vonatkozó költségelszámolásának változása 2019. évtől

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Az egyéni vállalkozók tárgyi eszközökre vonatkozó költségelszámolásának változása 2019. évtől

2018. december 31-ig hatályos szabályozás szerint, a 100 ezer Ft-ot meg nem haladó kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésére, előállítására fordított kiadást a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozó költségként számolhatta el. Ebben az összeghatárban történt módosítás.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. feb 06.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállalók foglalkoztatása

írta: Széles Imre
Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállalók foglalkoztatása

Közismert, hogy ez év január 1-jétől az Mt. (2016. évi I. törvény) szerinti munkaviszonyban álló sajátjogú nyugdíjas munkavállalóra nem terjed ki a biztosítás és nem terheli járulékfizetési kötelezettség, illetve a munkaadó is mentesül munkabére után a szociális hozzájárulási adó valamint a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. jan 14.

A BREXIT hatása a vámtevékenységekre III.

írta: Gombár Gábor
A BREXIT hatása a vámtevékenységekre III.

Az Egyesült Királyságra a kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti intézkedésre is figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően már nem lesznek alkalmazandók a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésére vonatkozó uniós szabályok, és különösen a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni