Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2021. jan 25.

A szankciótörvényről - I.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A szankciótörvényről - I.

A vállalkozások és a magánszemélyek szempontjából egyaránt lényeges jogszabályi változásokkal kell számolni a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény [1] hatálybalépésére tekintettel. A hatósági eljárások során megállapított jogszabálysértések (közigazgatási szabályszegés) esetén egységesül a szankciórendszer, ennek következtében közel száz, közigazgatási szankciót tartalmazó törvény módosult. Az egységesítés nem jelent teljes uniformizálást, a szankciótörvény által lehetővé tett körben továbbra is léteznek speciális közigazgatási szankciók. A cikksorozat első részében magát a szankciótörvényt tekintjük át. A továbbiakban a hatálybalépésével összefüggő főbb ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. jan 20.

Ilyen lesz a mérlegképes képzés! Felmentési lehetőségek! - III. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Ilyen lesz a mérlegképes képzés! Felmentési lehetőségek! - III. rész

A gazdaságtudományi képzési területen – természetesen elsősorban a pénzügy és számvitel szakon – oklevelet szerzett fiatalok jelentős része ezen a szakterületen is helyezkedik el, vagyis számviteli szolgáltatást végez. A számviteli szolgáltatás magába foglalja az előírt könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összességét (ezt nevezzük könyvviteli szolgáltatásnak), valamint a könyvvizsgálói tevékenységet. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint könyviteli szolgáltatást csak az végezhet, aki az ilyen tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik . Az engedély kérelmezéséhez mérlegképes könyvelői szakképesítés szükséges! Ehhez ismerni kell a ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. jan 20.

Minimálbér – kereseti korlátok

írta: Széles Imre
Minimálbér – kereseti korlátok

A minimálbér összege egyes társadalombiztosítási kötelezettségek meghatározása során komoly jelentőséggel bír, ahogy számos társadalombiztosítási ellátás összege is függ tőle. Ez évben – a járvány gazdasági következményei miatt – az a hosszú ideje nem tapasztalt helyzet állt elő, hogy az év végéig nem sikerült megegyezni a minimálbér, illetve garantált bérminimum összegéről.

business-adviser-analyzing-financial-figures-denoting-progress-work-company_1423-97.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. jan 18.

Ilyen lesz a mérlegképes képzés! - II. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Ilyen lesz a mérlegképes képzés! - II. rész

04115002 számú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény is kiemeli, hogy „ A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait.”  Azt gondolom, hogy e szakképesítés megszerzése megéri a befektetést a jövő érdekében.

pexels-photo-927022.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. jan 14.

Adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők kötelező igazolványcseréje

írta: Perfekt Blog
Adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők kötelező igazolványcseréje

Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (6) bekezdése értelmében a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján a 2017. december 31-ig kiadott „visszavonásig érvényes” jelzésű igazolványok 2020. december 31-i határidővel visszavonásra kerültek (a regisztráció folyamatban maradt, de az igazolványok érvényessége lejárt, így azok cseréje kötelező!).
hands-working-with-office-items_1921-176.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. jan 13.

Kedvezmények sorrendje az SZJA-ban 2021-től

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Kedvezmények sorrendje az SZJA-ban 2021-től

2021-től a személyi kedvezmény igénybevétele jelentős változáson ment keresztül.

Eddig adókedvezményként tudta az érintett magánszemély igénybe venni, azonban 2021. január 01-jétől hatályos SZJA törvény már más érvényesítést tesz lehetővé. Ennek okán, illetve a kedvezmények rendszerében elfoglalt helye, sorrendje miatt érdemes a témát körüljárni.
pexels-photo-4476375.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. jan 06.

Bérminimum, garantált bérminimum

írta: Dr. Sztanó Imre
Bérminimum, garantált bérminimum

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdése szerint felhatalmazást kap a Kormány, hogy   a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegét és hatályát rendeletben állapítsa meg. A (4) bekezdés szerint: „A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegét naptári évenként felül kell vizsgálni”. A tárgyalások 2020. évben el is kezdődtek, de 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a szerint „ A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 153. § (4) bekezdésétől eltérően a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum összegének 2020. évben esedékes felülvizsgálata a 2021. évben tovább folytatódik ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. dec 28.

Fontos tudnivalók a bértámogatás meghosszabbításáról, valamint újabb ágazatokra történő kiterjesztés szabályairól szóló rendelet rendelkezéseiről

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos tudnivalók a bértámogatás meghosszabbításáról, valamint újabb ágazatokra történő kiterjesztés szabályairól szóló rendelet rendelkezéseiről

Novemberben már foglalkoztunk a témával , azonban a veszélyhelyzet további terjedése miatt a szabályok meghosszabbításáról, illetve más ágazatokra történő kiterjesztéséről döntött a Kormány.
flat-lay-work-desk-with-coffee-cup-magnifying-glass_23-2148397842.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. dec 23.

Feladatok családi gazdaságokról szóló törvény hatálybalépésével

írta: Dr. Sztanó Imre
Feladatok családi gazdaságokról szóló törvény hatálybalépésével

Minisztériumi források szerint jelenleg 290 ezer őstermelő és 83 ezer családi gazdaság működik hazánkban. A törvény hatálybalépésével megszűnik a z őstermelői igazolvány fizikális formájának , illetve az  értékesítési betétlap érvényesítési funkciója . A  mezőgazdasági őstermelő továbbra is választhatja azt, hogy bevételeit az értékesítési betétlapon, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben nevesített alapnyilvántartáson, vezeti. Ily módon vezetett nyilvántartás esetén a  kifizetőnek be kell jegyeznie az értékesítési betétlapra az általa az őstermelőnek kifizetett összeget, kivéve akkor, ha az őstermelő a  kifizető által kiállított bizonylaton aláírásával jelzi azt a  szándékát, hogy ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. dec 21.

Összefoglaló a KATA 2021. évi változásairól

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Összefoglaló a KATA 2021. évi változásairól

Fontos változások egy helyen

Többször foglalkoztunk már a KATA jövő évi változásaival, azonban most elérkezett az idő, hogy minden lényeges változást összefoglaljunk, különös tekintettel arra, hogy bizonyos esetekben az adózóknak fontos döntést is kell hozni egy-egy jogviszonnyal kapcsolatban.

  pexels-photo-5408689.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. dec 14.

Őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG) adózása 2. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG) adózása 2. rész

Családi őstermelői tevékenység esetén az  őstermelők családi gazdasága tagjai az  őstermelői jövedelemre az általános forgalmi adózás tekintetében is ugyanazon adózási módot alkalmaznak. A családi őstermelői tevékenység időszakában egymással munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak. female-researchers-examined-tobacco-leaves_1150-5876.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. dec 09.

A családi gazdaságok adózása 1.rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A családi gazdaságok adózása 1.rész

A mezőgazdasági őstermelők adózásával összefüggésben lényeges változás, hogy „ nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e tevékenységével összefüggésben kapott támogatás összegét ”. Ilyen támogatás például a normatív támogatás és  a költségek fedezetére  vagy fejlesztési célból kapott  támogatás is. Ez azt jelenti tehát, hogy a mezőgazdasági őstermelő által a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján az őstermelői tevékenységével összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek , azaz adómentessé válnak , így azokat sem a bevételi értékhatár, sem a jövedelem számítása során nem kell figyelembe venni.

discussing-business-plan_1098-15918.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. dec 05.

Egy jogorvoslati fórummal kevesebb, avagy mi lesz a próbaidő alatt elbocsátott, várandós könyvelővel…

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Egy jogorvoslati fórummal kevesebb, avagy mi lesz a próbaidő alatt elbocsátott, várandós könyvelővel…

Az Országgyűlés 2020. december 1. napján a munka világa szempontjából is fontos, éppen 15 éve alapított állami szerv, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megszüntetéséről döntött. A kihirdetés előtt álló törvényjavaslat [1] az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítésével indokolja az EBH megszüntetését és a hatósági funkciók alapvető jogok biztosának jogkörbe utalását, azonban a hatékonyság várható növekedését alátámasztó érvek a törvényjavaslat indoklásában nem szerepelnek (azon túl, hogy a Független Rendészeti Panasztestület is idén megszűnt, és beolvadt az alapvető jogok biztosának hivatalába).

pexels-photo-5668850.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. nov 24.

Amit a de minimis támogatásról tudni kell

írta: Perfekt Blog
Amit a de minimis támogatásról tudni kell

Szeretettel meghívjuk Önt 2020. december 1-jén megrendezésre kerülő online konferenciánkra , ahol előadónk, Magyar Miklósné okleveles könyvvizsgáló a de minimis támogatás  aktualitásait veszi górcső alá.

Programunkat ajánljuk könyvelőknek, számviteli szakembereknek, adótanácsadóknak, pályázaton résztvevőknek, és vállalkozóknak egyaránt!
hirlevel.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

süti beállítások módosítása