Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2020. jún 08.

Számvitel a koronavírus világjárvány idején II.

írta: Dr. Sztanó Imre
Számvitel a koronavírus világjárvány idején II.

Ma még lehetetlen felmérni, hogy a koronavírus világjárvány milyen hatással van/lesz a gazdaságra. Az azonban már most tapasztalható, hogy sokan elveszítik állásukat, sok vállalkozás tevékenysége megváltozik, megszűnik. A világ másmilyen lesz akkor is, amikor a járványnak vége lesz. Nyilvánvalóan lesznek olyan vállalkozások, amelyek bizonyos tevékenységet elhagynak, korlátoznak , vagy éppen új tevékenységbe kezdenek. Ezek hatással lesznek a meglévő kapacitások hasznosítására is. A számviteli elszámolások során olyan gazdasági események is bekövetkez(het)nek, amelyekkel korábban nem találkozott a könyvelő. Ilyen lehet például új tevékenység bevezetése, vagy valamilyen átszervezés a meglévő eszközök hasznosítására. ...

Tovább Szólj hozzá

2020. jún 01.

Számvitel a koronavírus világjárvány idején

írta: Dr. Sztanó Imre
Számvitel a koronavírus világjárvány idején

Az utóbbi időben szakmai megbeszéléseken gyakran felvetődik az a kérdés, hogy a koronavírus világjárvány indukál-e valamilyen speciális számviteli elszámolást. Úgy ítélem meg, hogy külön szabályok alkotására nincs szükség, de néhány meglévő előírás alkalmazása aktuálissá válhat. A blogok között már korábban is írtam arról, hogy a számviteli beszámoló közzétételének határideje módosult . /140/2020, (IV.21.) Korm.rendelet/ Természetesen a beszámolóhoz kapcsolódó adóbevallások határideje is ennek megfelelően változott. A határidő mindkét esetben: 2020. szeptember 30. Kérdésként merül fel, hogy a határidő módosítása miatt szükséges-e módosítani a számviteli politikát , azaz módosítani a mérlegkészítés ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 25.

Ötmillió forint adóelengedést is kaphatnak a vállalkozások

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Ötmillió forint adóelengedést is kaphatnak a vállalkozások

Adó könnyítések a koronavírus járvány ideje alatt. 140/2020.(IV.21.) kormány rendelet.

A járványt megelőzően csak a magánszemélyek esetében volt jogszerű az adóelengedés intézménye. Ez a vállalkozások számára nem volt elérhető, bármilyen súlyos anyagi nehézséggel is küzdöttek.  Most a járvány időszaka alatt, lehetősége van a vállalkozásoknak, hogy kérjék az adójuk elengedését. Már az ART 198,199 §-án túl is lehetőségük van minden adónemben igénybe venni.

Kérelmet a veszélyhelyzet fennállása alatt, vagy az azt követő 30 napig lehet benyújtani a NAV-hoz elektronikus formában. Ennek elbírálása esetén az adótartozást egyetlen alkalommal a kért adónemben a teljes tartozás 20 % -ig maximum 5 millió Ft. erejéig lehet kérni, az elengedést.

business-man-financial-inspector-secretary-making-report-calculating-checking-balance-internal-revenue-service-inspector-checking-document-audit-concept_1423-126.jpg

 Természetesen a kedvező elbírálásra akkor lehet számítani, ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 20.

A munkavállaló társadalombiztosítási jogállása, illetve ellátási alapja a fizetés nélküli szabadság, illetve a bértámogatás ideje alatt

írta: Széles Imre
A munkavállaló társadalombiztosítási  jogállása, illetve ellátási alapja a fizetés nélküli szabadság, illetve a bértámogatás ideje alatt

A járvány okozta gazdasági helyzet számos vállalkozást hozott nehéz helyzetbe, ami miatt sok munkavállaló kényszerült fizetés nélküli szabadságra, illetve – jobb esetben – módosult a munkaideje részmunkaidőre.

young-man-working-warehouse-with-boxes_1303-16617.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 18.

Mit csináljunk a számlatömbökkel? Kidobjuk?

írta: Dr. Sztanó Imre
Mit csináljunk a számlatömbökkel? Kidobjuk?

2020. július 1-jétől az online számlajelentés kiterjesztésének első lépéseként- az általános forgalmi adó összegétől függetlenül – a belföldi adóalanyok közötti összes ügyletről adatot kell szolgáltatni. A módosított előírások a belföldi fordított adózás alá tartozó és/vagy általános forgalmi adó mentes ügyletekről számlát kiállítókra is vonatkoznak. A szabályozásnak azonnali, emberi beavatkozás nélküli adattovábbításának feltételeinek megteremtésével lehet eleget tenni. Természetesen nem kizárt a továbbiakban sem a kéziszámlázás, a számlatömbök használata , de ez esetben kézzel kell kiállítani a számlákat és ezeket is online kell jelenteni az adóhatóság részére. (Ha másért nem, úgy környezetvédelmi ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 13.

Törlesztő részletek áthelyezése a fizetési moratórium alatt, a beszámolóban

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Törlesztő részletek áthelyezése a fizetési  moratórium alatt, a beszámolóban

A 47/2020. (III.18.) sz. Kormányrendelet a veszélyhelyzet fennállás időtartamára, illetve 2020. december 31-ig fizetési moratóriumot hirdetett.

A fenti fizetési moratórium vonatkozik az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és concept-economy-with-piggy-bank-calculator_23-2148525309.jpgkölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére.

A szerződés teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták.

A fenti moratórium a 2020. március 18-án fennállott kötelezettségekre lehet alkalmazni.

Így kérdésként ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 11.

A veszélyhelyzettel összefüggő beszerzések sajátos szabályai

írta: Dr. Kothencz Éva
A veszélyhelyzettel összefüggő beszerzések sajátos szabályai

A COVID-19-járvány az élet szinte valamennyi területén érezteti hatását. Nem jelentenek ez alól kivételt a közbeszerzések sem. Különösen igaz ez az egészségügyi beszerzések piacára . A veszélyhelyzettel szembeni védekezéssel összefüggésben rendkívüli mértékben megnövekedett egyes hasonló jellegű áruk és szolgáltatások iránti kereslet. Gondoljunk csak a védekezéshez szükséges védőfelszerelések beszerzésére: szájmaszkok, védőkesztyűk, fertőtlenítőszerek, orvostechnikai eszközök, lélegeztető gépek. Ezek nagy mennyiségben történő, közbeszerzési értékhatárokat elérő értékű beszerzésére klasszikusan a közbeszerzési szabályozás hatálya alá esik. Jóllehet, amint az uniós közbeszerzési irányelvek, úgy a hazai ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 06.

Tartós és/vagy végleges készletcsökkenés elszámolása

írta: Dr. Sztanó Imre
Tartós és/vagy végleges készletcsökkenés elszámolása

A saját előállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni - a számviteli törvény előírásai szerint - az egyéb ráfordítások között elszámolandó saját előállítású eszközök és saját teljesítmények közvetlen önköltségen számított értékét, ideértve a saját termelésű készletek értékvesztését is.

  woman-working-desk-while-holding-tablet_23-2148434681.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 04.

A szociális hozzájárulási adó változásának hatása

írta: Dr. Sztanó Imre
A szociális hozzájárulási adó változásának hatása

office-workplace-with-keypad-glasses_23-2147833237.jpgA Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma 2016. november 24-én megállapodtak a minimálbér, a garantált bérminimum és a reálbérek emeléséről, valamint a munkáltatói bérterhek csökkentéséről. A megállapodásnak megfelelően a Kormány kezdeményezi a szociális hozzájárulási adó csökkentésének következő ütemét. A T/10314 törvényjavaslat szerint 2020. július 1-jétől 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken az adó mértéke. A módosítás következtében változik néhány szabály

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 04.

Adócsökkentés, fejlesztési tartalék képzése utólagosan

írta: Dr. Sztanó Imre
Adócsökkentés, fejlesztési tartalék képzése utólagosan

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdése szerint: „Az adózás előtti eredményt csökkenti az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50 százaléka és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.” A kormány előterjesztése (T/10314) - a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében - az adózó választása alapján a fejlesztési tartalék képzésével kapcsolatban átmeneti szabályokat vezet be a 2019-ben kezdődő adóévre. A módosítás következtében hatályát veszti a Tao. törvény 7. § (1) bekezdés f) pontjában ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 29.

A műszaki alkalmasságot külső szervezetre támaszkodással kívánjuk igazolni egy közbeszerzési eljárásban. Jól tudjuk, hogy az ajánlatkérő nem követelheti meg, hogy ennek alátámasztására szerződést (előszerződést) csatoljunk be az ajánlatunkba?

írta: Dr. Kothencz Éva
A műszaki alkalmasságot külső szervezetre támaszkodással kívánjuk igazolni egy közbeszerzési eljárásban. Jól tudjuk, hogy az ajánlatkérő nem követelheti meg, hogy ennek alátámasztására szerződést (előszerződést) csatoljunk be az ajánlatunkba?

Kérdésükre vonatkozó válaszunk röviden: igen, információjuk helyes. A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv .) érintette a kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozó szabályozást is.

  flat-lay-work-desk-with-coffee-cup-magnifying-glass_23-2148397842.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni olvasoi kerdes fontos es aktualis

2020. ápr 27.

Kurzarbeit magyar módra

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Kurzarbeit magyar módra

lemon_1205-1666.jpg

„Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk…” muszáj ezzel a filmtörténeti klasszikussal kezdenem ezt az írást, mikor a kormányrendeletet először elolvastam, rögtön ez a mondat jutott az eszembe.

A jogalkotó a munkahelyek védelme érdekében 2020. április 10-én kiadott  105/2020. (IV. 10.) számú rendelet ében szabályozta a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatását, mely a Magyar Közlöny 71. számában került kihirdetésre.

A szóbeli tájékoztatón elhangzott, hogy a minta a német „kurzarbeit”, azonban a magyar szabályozás rejt némi meglepetést.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 22.

A beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés, határidő 2020. szeptember 30.

írta: Dr. Sztanó Imre
A beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés, határidő 2020. szeptember 30.

abstract-office-desktop_155003-4108.jpgA számviteli törvény 154. § (1) bekezdése szerint: „Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.” A 153. § (1) bekezdése tartalmazza a közzététel határidejét. A vállalkozó a beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására ...

Tovább Szólj hozzá

fontos es aktualis

2020. ápr 21.

A számviteli beszámoló elfogadása

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli beszámoló elfogadása

Az Alaptörvény 53. cikke és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény felhatalmazása alapján 2020. április 10-én megjelent a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet. A rendelet több olyan intézkedést tartalmaz, mely az érintett szervezetek működését befolyásolja. Így többek között a testületi ülések online lebonyolítását , vagy írásbeli egyeztetéssel történő megtarthatóságát.

businessman-working-laptop-doing-calculations_23-2148377750.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 14.

Még mindig a közbeszerzési törvény változásairól: 2020. február 1-től rövidebbek a tájékoztató hirdetmények megküldésére vonatkozó határidők

írta: Dr. Kothencz Éva
Még mindig a közbeszerzési törvény változásairól: 2020. február 1-től rövidebbek a tájékoztató hirdetmények megküldésére vonatkozó határidők

A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv .) fontosabb változásait bemutató sorozatunkat a tájékoztató hirdetmények megküldésére vonatkozó határidőket érintő módosításokkal folytatjuk .

flat-lay-desktop-with-laptop-glasses_23-2148430803.jpg

 A nyilvánosság és átláthatóság alapelvi követelményének érvényre juttatása részeként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a 37. §-ban sorolja fel a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben közzéteendő hirdetményeket. Az eredményközlő hirdetményekhez és a szerződések módosításáról szóló tájékoztatóhoz a jogszabály határidőt is kapcsol. A 2020. február 1-jét követően megkezdett ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 08.

A nemzeti eljárásrend szabályainak változása 2020. február 1-től

írta: Dr. Kothencz Éva
A nemzeti eljárásrend szabályainak változása 2020. február 1-től

A nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárások megindításában lényeges változást hozott 2020. február 1-je. Ekkor lépett ugyanis hatályba a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvénynek (a továbbiakban: Módosító tv .) a nemzeti eljárásrendet érintő változtatása.

pexels-photo-3787300.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 07.

Szeptember 30-ig elhalasztják a a számviteli beszámolók és a hozzá kapcsolódó éves bevallások beadásának határidejét

írta: Perfekt Blog
Szeptember 30-ig elhalasztják a a számviteli beszámolók és a hozzá kapcsolódó éves bevallások beadásának határidejét

yellow-triangle-warning-sign-icon-isolated_53876-71267.jpg

A mai tájékoztatás szerint:

a) szeptember 30-ig elhalasztják a a számviteli beszámolók és a hozzá kapcsolódó éves bevallások beadásának határidejét

b) felgyorsítják az általános forgalmi adó visszaigényléseket, 75 napról 30 napra csökken az idő, a megbízható adózóknak pedig 30 napról 20 napra

c) speciális fizetési könnyítéseket vezetnek be, ilyen például a részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés, ezek intézésének módja is egyszerűsödik,

d) az adózói minősítéseket a járvány miatti mulasztások nem befolyásolják majd, stb.

 

Tovább Szólj hozzá

2020. ápr 06.

Céltartalék képzése a végkielégítés miatt várható kötelezettségekre

írta: Dr. Sztanó Imre
Céltartalék képzése a végkielégítés miatt várható kötelezettségekre

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15.§ (8) bekezdése szerint: „Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség”

  top-view-business-man-working-laptop_23-2148488674.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis