2015. jan 16.

"Hogyan alapítson magánszemély szociális szövetkezetet?" - olvasói kérdésre válaszolunk

írta: Horváth Józsefné Éva
"Hogyan alapítson magánszemély szociális szövetkezetet?" - olvasói kérdésre válaszolunk

olvasoi_kerdes.jpg"A segítségüket kérném, hogy egy magánszemély szociális szövetkezetet szeretne alapítani!
Erről a szövetkezeti formáról kérnék szakmai segítséget, hogy pl. a tagok, munkavállalók tb. vonzatai és a befizetett járulék feljogosítja –e tp-ra, nyugdíjra, szociális hozzájárulási kedvezmény stb."

Válasz:

Az új Ptk. hatályba lépését követően az egyes törvényeknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításokról szóló 2013. évi CCLII. törvény 181. §-a teljesen átalakította a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerkezetét és szabályait. Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint csak regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn. A szociális szövetkezetek célja a hátrányos helyzetben lévő tagjaik számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javítása.

A szociális szövetkezet a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja után 6.930 Ft (napi 231 Ft)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot, a tag az e tevékenysége ellenértékeként kapott pénzbeli juttatás után 10 % nyugdíjjárulékot fizet. 2014. március 15-étől adómentes a szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés ellenértékeként kapott élelmiszer, fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel is, amelyet a közhasznú jogállású szociális szövetkezet az alapszabályában rögzített közhasznú céljával összhangban ad a közösségi alapból a szövetkezeti tag természetes személynek, vagy családtagjának, legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként.

A tagi munkavégzés, mint jogviszony az Mt.hatályán kívül helyezkedik el, így a foglalkoztatás ellenértéke nem munkabér és a munkabér védelmére vonatkozó szabályok sem alkalmazhatóak.
Azaz a tagi jogviszony nem eredményez biztosítási jogviszonyt, így a tagi jogviszonyban dolgozó – a nyugdíjjárulékot kivéve - nem fizet járulékokat, és szociális hozzájárulási adót.

Szólj hozzá

olvasoi kerdes