2015. jún 10.

Készüljön fel a változásra: számlázási és bevallási szabályok módosulása július 1-jétől

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Készüljön fel a változásra: számlázási és bevallási szabályok módosulása július 1-jétől

asdfgh.jpgAz időszakos elszámolású ( folyamatos szolgáltatás ) ügyletek esetében az elszámolás 2016. január 1.-től megváltozik. ( 2014. évi LXXIV. tv. MK. 161 száma.)

Ez jelenleg a generális szabály, azonban a változásokat 2015. július 1.-től: a számviteli (könyvvitel, könyvvizsgálati, adótanácsadási ) szolgáltatást nyújtó adóalanyok vonatkozásában vezetik be. Valószínűleg ez a tesztelési célt is fog szolgálni.( 58/A §.)

Az általános forgalmi adóról szóló törvény főszabályként arról rendelkezik, hogy a áfa fizetési kötelezettség a teljesítés időpontjában keletkezik. Jelenlegi szabályozás értelmében azokban az esetekben azonban, amelynél a termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás esetén időszakos elszámolásban, vagy részletfizetésben állapodnak meg, a teljesítés időpontja a megegyezik a fizetés időpontjával.

Az országgyűlés ezt változtatta meg 2015. július 1.-ei határidővel, de csak a fent említett könyvviteli szolgáltatókra vonatkozóan.

Azoknál az ügyleteknél tehát amelyek időszakos elszámolás alá esnek a teljesítés időpontja az elszámolással érintett időszak utolsó napja lesz.

A rendelkezést azoknál az ügyleteknél kell először alkalmazni, amelyeknél az érintett elszámolási időszak és az ahhoz kapcsolódó fizetési esedékessége 2015. június 30.-át követő időpont.

A szabályozás azt fogja eredményezni, hogy az áfa finanszírozása előre történik.

A változás lényege, hogy az áfa teljesítés időpontjára alkalmazni kell egy főszabályt, és a főszabály alól két kivételt.

Főszabály alapján: A teljesítés időpont az elszámolással, vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.
Kivétel:

I. Ha az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozóan az ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, akkor a számla kibocsátásának időpontja, ( pl .augusztus havi díj, Július 20.-án kiállított számla, mely augusztus hónapra esedékes, akkor a teljesítés időpontja július 20.)
II. A teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap, ha az esedékessége az elszámolással érintett időszak utolsó napját követő napra esik. ( Pl. július havi díj, amely augusztus 10-ig esedékes, akkor augusztus 10. ,de ha pl. szeptember 5.-ig esedékes, akkor augusztus 30. a teljesítés időpontja.)

Adminisztrációs terhek természetesen jelentkeznek, ha a vállalkozás könyvelési rendszere nem tudja követni ezeket a kivételes időpontokat. Természetesen ezekben az esetekben pontosan meg kell majd adni a könyvelési programokban a teljesítési időpontokat áfa szempontjából.

Figyelem az elszámolási időszak továbbra sem lehet hosszabb mint 12 hónap. Ha mégis hosszabb, akkor a teljesítés időpontja a 12. hónap utolsó napja.

A könyvelési díj a könyvelő által júniusban, illetve júliusban végzett munkáért járó ellenérték, függetlenül attól, hogy mely időszak bizonylatait dolgozza fel.

2015. július havi könyvelési díj teljesítési időpontja:

Fizetési határidő Teljesítési időpont
2015. június 20. 2015. június 20.
2015. július 10. számla kibocsátás napja
2015. augusztus 15. 2015. augusztus 15.
2015. szeptember 5. 2015. augusztus 30.
Szólj hozzá

fontos es aktualis