2015. aug 15.

Előírhatók-e a pénzügyi mutatók?

írta: Dr. Kothencz Éva
Előírhatók-e a pénzügyi mutatók?

Olvasói kérdésre válaszolunk.

Kérdés:
„A pénzügyi alkalmasság körében előírhatóak-e az ajánlattevők pénzügyi helyzetére vonatkozó különböző mutatószámok?”

Válasz:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdése sorolja fel az ajánlatkérők által az ajánlattevők pénzügyi alkalmasságának megítélésére szolgáló igazolási módokat. Ezek alapján a kiírók feladata egyértelműen meghatározni, hogy milyen pénzügyi alkalmassági feltételeknek kell az ajánlattevőknek megfelelniük.
Hivatkozott előírások ugyan nem zárják ki, hogy az ajánlatkérők pénzügyi (például likviditási, vagy tőkeáttételi) mutatókat is bevonjanak az ajánlattevők pénzügyi alkalmasságának megítélése körébe, azonban ezen előírások jogszerűségének megítélése minden esetben körültekintő vizsgálatot igényel, és csak a beszerzés valamennyi körülményének, jellemzőjének az ismeretében lehet a megalapozottságukra megállapítást tenni.
Így vizsgálni kell a beszerzés becsült értékét, a teljesítés időtartamát (elhúzódó a teljesítés vagy sem), a projekt előfinanszírozási szükségletét, a szerződést biztosító pénzügyi mellékkötelezettségek rendszerét, emellett tekintettel kell lenni a pénzügyi alkalmasság körében előírt egyéb feltételekre is (például mérleg, sorban állás). E körben figyelembe kell venni a részszámlázás lehetőségét, illetve azt is, hogy a két hónapot meghaladó teljesítési időtartamú építési beruházások esetén az ajánlatkérő köteles a jogszabályban meghatározott mértékű előleget biztosítani a kivitelezőnek.
Azzal együtt, hogy az ajánlatkérőknek jogos elvárásuk, hogy olyan megbízható, stabil pénzügyi hátterű cégekkel kössenek szerződést, amelyek a teljesítést garantálják, és azt nem veszélyezteti a szerződő partnerük pénzügyi helyzetében esetlegesen bekövetkező romlás, szem előtt kell tartani, a következőket is. A pénzügyi alkalmassági előírásokat a beszerzés tárgyára kell korlátozni, csak a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékig írhatóak elő, indokoltnak kell lenniük, nem lehetnek túlzóak, emellett biztosítaniuk kell az ajánlattevők esélyegyenlőségét.
Az uniós forrásból megvalósuló beszerzéseket illetően a kérdés kapcsán a Tisztelt Kérdező figyelmébe ajánljuk a Közbeszerzési Hatóság honlapján a „Jogalkalmazás elősegítése” menüpont alatt közzétett „Közös álláspontok” elnevezésű dokumentum vonatkozó pontját.

Szólj hozzá

olvasoi kerdes