2015. nov 28.

December 21: Feltöltési kötelezettség a társasági adóban

írta: Horváth Józsefné Éva
December 21: Feltöltési kötelezettség a társasági adóban

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao-tv.) 26.§ (10) bekezdése szerint az adóévre már befizetett előlegek összegét ki kell egészíteni az adóévi várható fizetendő adó összegére.

A feltöltési kötelezettség kiszámítása során figyelemmel kell lenni a következőkre:
ha az adózó az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kap, akkor a várható fizetendő adó meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből azt az összeget, amelyet az adózó az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig nem kapott meg. Az említett támogatásokról az adózók a társaságiadó-bevallásban adatot szolgáltatnak, amelyre a feltöltési kötelezettség elégtelen teljesítése miatti szankció kizárása szempontjából van szükség.

Kire vonatkozik a feltöltési kötelezettség?
A Tao-tv. 26.§ (10) bekezdése alapján felöltésre kötelezett minden kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózó, valamint minden külföldi vállalkozó abban az esetben, ha az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. Az árbevétel fogalmát a Tao-tv. 4.§-ának 4. pontja alapján kell meghatározni, ami nem azonos , vagy nem feltétlenül azonos a beszámolóban kimutatott értékesítés nettó árbevételével.

Mi a feltöltési kötelezettség határideje?
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerint a feltöltési kötelezettség befizetésének és bevallásának határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja, jelen esetben ez december 21-ére esik. Aki társasági adó feltöltésére kötelezett, annak egyidejűleg iparűzési adó feltöltését is teljesítenie kell.

Szólj hozzá

fontos es aktualis