2015. dec 12.

Kell-e társasági adót fizetnie a nonprofit szervezeteknek?

írta: Horváth Józsefné Éva
Kell-e társasági adót fizetnie a nonprofit szervezeteknek?

A társasági adótörvény szerint társasági adó alanyának minősül a belföldi illetőségű adózóként:

network-1020332_640.jpga gazdasági társaság, az egyesülés, a szövetkezet, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, az erdőbirtokossági társulat, az alapítvány, közalapítvány, köztestület, vizitársulat, lakásszövetkezet, felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, egyéni cég, egyéb jogi személyek.

Nem kell a társasági adót a közhasznú szervezetnek nem minősülő alapítványnak, közalapítványnak, egyesületnek, köztestületnek, lakásszövetkezetnek, ha - gazdálkodására külön jogszabályok és a Tao törvény 6. mellékletében előírtak betartásával - vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 millió forintot, de nem haladhatja meg az adóévben elért összes bevételének 10%-át.

Nem vállalkozási tevékenység:

  • az alapító okiratban nevesített cél szerinti tevékenység és közhasznú tevékenység,
  • a célszerinti tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének ellenértéke,
  • szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után kapott kamat
  • lakásszövetkezetnél a közös költség-hozzájárulás, az üzlet, lakás, tároló, gépkocsi-beálló bérbeadása,

Amennyiben nem kell társasági adót fizetnie a nonprofit szervezetnek, akkor bevallást helyettesítő nyilatkozatot kell tennie az adóévet követő év május 31-ig.

Szólj hozzá

fontos es aktualis