2016. jan 27.

Tudomásunk szerint az új közbeszerzési törvény korlátozásokat vezet be az alvállalkozók bevonása tekintetében. Igaz ez?

írta: Dr. Kothencz Éva
Tudomásunk szerint az új közbeszerzési törvény korlátozásokat vezet be az alvállalkozók bevonása tekintetében. Igaz ez?

Válaszunkat mindenekelőtt annak rögzítésével kezdjük, hogy az új közbeszerzési törvény (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; Kbt.) nem változtat azon a koncepción, mely szerint az ajánlattevők az alkalmassági előírásoknak bármely más szervezet vagy személy – adott esetben alvállalkozó – kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bek.] Ugyanakkor az alkalmassági igazolása oldaláról meghatározott főszabályhoz képest a törvényben valóban több ponton található korlátozó rendelkezés az alávállalkozók bevonására vonatkozóan. Lássuk, melyek ezek!

Rögtön az alkalmassági szabályok körében találunk egy megszorítást. Ennek az a lényege, hogy az ajánlatkérő építési beruházásra és szolgáltatás megrendelésére irányuló beszerzések esetén, illetve árbeszerzésnél, amennyiben az beállítási vagy üzembehelyezési műveletet tartalmaz, előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el. [Kbt. 65. § (10) bek.] Ez azt jelenti, hogy e körben az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezetre az alkalmasság igazolása során, illetve, hogy ezt a feladatot nem végezheti alvállalkozó a teljesítés során.

Túl ezen a Kbt. a szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések között ennél direktebb korlátozást tartalmaz. A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében ugyanis építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. Ez más megfogalmazásban azt jelenti, hogy az ajánlattevő legfeljebb a teljesítés 50%-áig vonhat be alvállalkozókat a szerződés megvalósításába. Az ajánlattevők teljesítésben való tényleges részvételét ösztönző szabály betartását mind az alkalmasság igazolása, mind a teljesítés során figyelembe kell venni. Jóllehet az alkalmasság igazolására vonatkozó szabályok körében nem találunk a szóban forgó mértékre vonatkozó utalást, a 138. § (1) bekezdésében foglalt korlátozás kihat – közvetetten ugyan – az alkalmasság igazolására is.

Előzőeket összegezve: az új közbeszerzési törvény valóban több ponton tartalmaz olyan előírásokat, amelyek az alvállalkozói bevonás mértékét hivatottak meghatározott keretek között tartani.

Szólj hozzá

jo tudni