2016. feb 17.

Ki a jó adózó?

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Ki a jó adózó?

business-man-1237396-639x887.jpgAdózók minősítése 2016-ban

A 2016. évi adóváltozások közül az egyik legnagyobb változás az ART-ben megjelenő adózói minősítési rendszer bevezetése jelenti.

Ennek célja, hogy az önkéntes jogkövetés előmozdítása érdekében a Nemzeti Adó és Vámhivatal minősíti a cégjegyzékbe bejegyzett adózókat, vagy a regisztrált áfa adóalanyt.

A minősítés lényege, hogy a jogaikat jogkövető módon teljesítő adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a kockázatosnak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb elbírálásban részesüljenek.

Természetesen ez csak a bevezetés első lépcsője, hiszen a hosszú távú cél, hogy az adózók többi rétegére is kiterjesztik ( egyéni vállalkozók és magánszemélyek )

A minősítésre első ízben 2016. első negyedévét követően ( 2016. április 30.) kerül sor.

A minősítésről a NAV értesítést fog küldeni. Negyedévente vizsgálja a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását, erről értesítést fog küldeni. Természetesen csak akkor, ha az előző minősítéshez képest változás következik be.

Az adózók az ügyfélkapun keresztül 2016. második félévétől lekérdezhetik a cég minősítését.

Ha az adózót egyik kategóriába sem sorolták be, értelemszerűen a „normál/általános” adózói státuszban marad, és az általános szabályok vonatkoznak rá.

Megbízható adózó, aki ( Mind a tíz feltételnek együttesen kell megfelelni)

 1. legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalany,        
 2. tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság által terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,
 3. nem indítottak ellene végrehajtási eljárást (nem tartozik bele az átvezetés és a visszatartási jog gyakorlása)
 4. nem állt/áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás alatt,
 5. nem állt/áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
 6. nem állt/áll adószám törlés hatálya alatt,
 7. nem állt/áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt,
 8. nincs 500 ezer Ft-ot meghaladó adótartozása,
 9. a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg a tárgyévi adóteljesítményének 1%-át,
 10. nem kockázatos adózó.

Kockázatos adózó (akire az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül)

 1. szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók (magánszemélyeknél 10, más adózók esetén 100 millió Ft-ot meghaladó) listáján, vagy
 2. szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók (magánszemélyeknél 10, más adózók esetén 100 millió Ft-ot meghaladó) listáján, vagy
 3. be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók listáján, vagy
 4. 1 éven belül a NAV ismételt üzletlezárást alkalmazott vele szemben.

A kockázatos minősítés 1 évig áll fenn (bizonyos esetekben elkerülhető).

A megbízható adózók nemcsak az adó kiutalása, adóellenőrzések kapcsán élveznek előnyt, hanem a mulasztási és adóbírságok tekintetében is, illetve lehetőségük nyílik az úgy nevezett automatikus részletfizetésre is.

Ennek a logikának megfelelően a kockázatos adózókra szigorúbb szabályok vonatkoznak mind a bírságok, mind az adóellenőrzések kapcsán. 

Szólj hozzá

fontos es aktualis