2017. ápr 08.

Bölcsődei-óvodai ellátások adómentessége

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Bölcsődei-óvodai ellátások adómentessége

A munkáltatók korlátozás nélkül támogathatják a munkavállalók gyermekeinek bölcsődei-óvodai ellátását. Korábban erre csak a bölcsődei szolgáltatások esetében volt lehetőség.

ovoda.jpg 

Az SZJA törvény 1.sz. melléklete 8.6 alpontjának az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott

  1. a) a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a köznevelésről szóló törvény, a gyermeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vagy a nemzetközi köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet, és a hallgatónak a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján nem pénzben biztosított ellátás:
  2. c) bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás:

A törvény első része biztosítja azt a lehetőséget, hogy ha a munkáltató hoz létre és üzemeltet ilyen intézményt, akkor a munkavállalók gyermekei részére nyújtott ellátás akkor is adómentes, ha a munkavállaló semmilyen térítést nem fizet.

A második része rendelkezik arról, hogy adómentes az a bölcsődei, óvodai szolgáltatás is, ha a munkáltató a nevére szóló számla alapján viseli a szolgáltatás díját.

Nem rendelkezik a törvény arról, hogy milyen jogviszony esetén lehet a térítési díjat átvállalni.

Tiltó rendelkezés hiányában a munkáltató dönti el, hogy csak a saját munkavállaló gyermekének ellátását kívánja-e téríteni vagy esetleg másik szülőt, vagy élettársat is.

A gyermekvédelmi törvény meghatározza, hogy a térítési díjat a szülő, vagy más törvényes képviselő fizeti meg.

Minden szolgáltatásra vonatkozik a mentesség, amely a Gyvt. 21/A§-a értelmében intézményi szolgáltatásnak minősül, tehát az étkezési díj is beletartozik.

A térítést kétféle képen lehet kifizetni.

  • Vagy a munkáltató nevére szóló számlát fizetik ki, vagy
  • A dolgozó előleget vesz fel, és később a munkáltató nevére szóló számlával megfelelő időn belül elszámol.

Ahhoz, hogy az intézmény a munkáltató nevére a számlát ki tudja állítani, ezért 2017. január 1.-től módosították a Gyvt. törvényt.

Szólj hozzá