2017. máj 20.

Alanyi adómentesség értékhatár számítás

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Alanyi adómentesség értékhatár számítás

Mi tartozik bele és mi nem?

2017. évtől kezdődően az Áfa-ban az alanyi adómentesség értékhatára jelentősen megemelkedett, az eddigi 6 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra. Az értékhatár megemelése sok adózó számára jelent könnyebbséget. Sokszor vetődik fel a kérdés, hogy hogyan is kell számítani ezt a 8 millió Ft-os értékhatárt, ehhez adunk segítséget Olvasóink számára.

szamologep.jpg

Először is legyünk figyelemmel arra, hogy bár az adózó döntheti el, hogy választja-e az alanyi adómentességet, ez nem jelenti minden esetben azt, hogy a tevékenysége során soha nem kell áfa-t fizetnie.

Ennek oka az, hogy az áfa törvény 193. § (1) bekezdése tételesen felsorolja azokat a gazdasági eseményeket, amelyek esetében az alanyi mentességet választó adóalany, nem járhat el alanyi mentes minőségében, vagyis ezen ügyletek esetében bizony keletkezik áfa fizetési kötelezettsége. Vagyis az adózó – bár alanyi mentes státuszban van – ezen ügyletek esetében áfa bevallás benyújtására és áfa fizetésre kötelezett.

Éppen ezért az alanyi adómentesség választására jogosító 8 millió Ft-os értékhatárba ezen ügyletek nem számítandók bele. A törvénynek ez a felsorolása taxatív, vagyis ettől eltérni nem lehet. E felsorolást az áfa törvény 188.§ (3) bekezdésében találhatjuk:

 • a) az adóalany vállalkozásában
 • aa) tárgyi eszközként használt termék értékesítése,
 • ab) immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése,
 • b) az aa) alpont alá nem tartozó új közlekedési eszköz 89. § (1) és (2) bekezdés szerinti értékesítése,
 • c) az aa) alpont alá nem tartozó beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet értékesítése, amelynek
 • ca) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
 • cb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év,
 • d) az aa) alpont alá nem tartozó építési telek (telekrész) értékesítése,
 • e) az áfa-törvény 85. § (1) bekezdése szerinti adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás,
 • f) az áfa-törvény 86. § (1) bekezdésének a)-g) pontjai szerinti adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás,
 • g) a törvény XIV. fejezetében szabályozott jogállású adóalanynak a mezőgazdasági tevékenysége körébe tartozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása
 • fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték
Szólj hozzá

praktikum jo tudni