2017. aug 09.

Hogyan értelmezzük a de minimis szerződésmódosítást?

írta: Dr. Kothencz Éva
Hogyan értelmezzük a de minimis szerződésmódosítást?

Módosítani kívánjuk közbeszerzési eljárásban kötött szerződésünket.

Kérdésünk, hogy a „de minimis” szerződésmódosítás alkalmazása során az opciós rész értékét figyelembe vehetjük-e?

de_minimis_ertelmezese.jpg

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. §-a szabályozza a közbeszerzési eljárás eredményként kötött szerződés módosításának lehetőségeit. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélése szabályozott eljárásrend keretében, a verseny tisztasága, a nyilvánosság és az ajánlattevők esélyegyenlősége biztosítására vonatkozó alapelvek tiszteletben tartása mellett történhet, fontos, hogy ez a szemlélet a szerződések teljesítése, illetve módosítása időszakában is érvényre jusson. Ennek részeként a szerződés módosítására kizárólag a Kbt.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén van lehetőség.

A Kbt. 141. §-a a szerződés módosításának több, egymástól független jogalapját tartalmazza. Az Önök által említett „de minimis” szerződésmódosítási esetkörre a szerződés értékbeli változásával összefüggésben lehet támaszkodni, feltéve, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

A szóban forgó módosítási jogalap kettős értékkorlátozáshoz kötött. Erre hivatkozással akkor módosítható a szerződés, amennyiben a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el

- egyfelől az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,

- másfelől szolgáltatás, árubeszerzés, valamint – a Kbt. 2017. január 1-jei módosítása óta – építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén pedig az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A szerződés módosításának további fontos feltétele, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Ami kérdésüket illeti: a Kbt. hivatkozott előírása a szerződés eredeti értékéhez viszonyítva szabályozza az eltérés lehetőségét. Tekintettel arra, hogy a megkötendő szerződés részét fogja képezni az opciós lehetőség, annak lehívásának feltételei, az ily módon az eredeti szerződés értékének is részét fogja képezni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a de minimis szerződésmódosítási esetkör alkalmazásakor – megítélésünk szerint – az opciós mennyiség értékét is figyelembe lehet venni.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes