2017. okt 27.

Sportvállalkozási adókedvezmények a láthatáron…

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Sportvállalkozási adókedvezmények a láthatáron…

A kormánypárti oldalról október 24-én benyújtott T/18007 törvényjavaslat elfogadása esetén a főtevékenységük szerint sporttevékenységet végző sportegyesületek és más sportvállalkozások – amennyiben sportolóik a sportágaiknak megfelelő versenyrendszerekben ténylegesen részt vesznek – a jövőben új adókedvezményekben, illetve -mentességekben részesülhetnek.

sportvall_kedvezmeny.jpgA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 22. pontjába iktatott új i) alpont elfogadása esetén a sportvállalkozásoknál a helyi adók alapjául szolgáló nettó árbevételt csökkenteni fogja a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet értékesítéséből, a reklám-közzétételre irányuló szolgáltatás-nyújtásból, a sportolók játékjoga használati jogának ideiglenes vagy végleges átadásából, a szponzorálási szerződések alapján nyújtott szolgáltatásból, sportrendezvény televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus-digitális módon való közvetítéséből, a sportról szóló törvény szerinti sportlétesítmény hasznosításából származó árbevétel. A leginkább az iparűzési adó alapját érintő „adóalap—szűkítés” (kvázi mentesség) gyakorlatilag a törvényjavaslat szerint kiterjedne a sportvállalkozások szinte minden fontosabb bevételiforrás-típusára.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 4. §-ába beiktatni javasolt új rendelkezés szerint az Ekho tv. általában érvényesülő rendelkezésétől eltérően a kifizető nem fizet ekhót a hivatásos sportoló részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 24/A. §-a is kiegészülne a benyújtott törvényjavaslat alapján.

 

A Tao. törvény 24/A. §-a szerint az adózó elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozata útján a kedvezményezett szervezetek nevének és adószámának megjelölésével rendelkezhet a egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége 50 százalékának kedvezményezett célra történő felajánlásáról. Kedvezményezett cél lehet filmalkotások, előadó-művészeti szervezetek, illetve a látvány-csapatsport Tao-törvény szerinti támogatása.

A rendelkező nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az adózónak a rendelkező nyilatkozat megtételének időpontjában ne legyen százezer forintot meghaladó összegű állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása. A támogatás kedvezményezett részére történő átutalásának számos további feltétele van, így pl. az, hogy az adózó a vonatkozó társasági adóbevallását határidőben benyújtotta, és a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásában, illetve társasági adóbevallásában fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget megfizette.

A már ebben az adóévben is azonnal bevezetni javasolt módosítási javaslat szerint, ha az állami adó- és vámhatóság az átutalást kizárólag azért tagadta meg, mert az adózó a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásában, illetve társasági adóbevallásában fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget nem fizette meg határidőben, az adózónak az átutalás megtagadásáról szóló határozat átvételét követő 15 napon belül előterjesztett külön kérelmére az állami adó- és vámhatóság az átutalást akkor is teljesíti, ha

a) a késedelem nem haladja meg az esedékességtől számított 15 naptári napot, és
b) az adóelőleg, adó összegének megfizetése maradéktalanul megtörtént.

Szólj hozzá