2017. dec 20.

Az ún. 5 ajánlattevős közbeszerzési eljárás szabályai

írta: Dr. Kothencz Éva
Az ún. 5 ajánlattevős közbeszerzési eljárás szabályai

5_ajanlattevos.jpg2017. január 1-je óta nemzeti eljárásrendben – meghatározott értékhatárig – csak az építési beruházás tárgyú eljárások (árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén megszüntette a jogalkotó a korábbiakban fennálló lehetőséget) esetén van arra mód, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívás általa előzetesen meghatározott ajánlattevőknek történő közvetlen megküldésével indítsa a közbeszerzési eljárást. Ez az ún. 5 ajánlattevős eljárás.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)-(2) bekezdése értelmében, ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja úgy is, hogy az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küld. Nem élhet ajánlatkérő ezzel a lehetőséggel, ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.

A könnyített rend szerint megindított eljáráshoz az eljárás lefolytatása tekintetében is több egyszerűbb, rugalmasabb szabály tartozik. Így ebben az eljárási típusban az ajánlatkérő nem köteles az ajánlattevőkre vonatkozó alkalmassági követelményt előírni. (Megjegyzendő ennek hátterében az a szabály húzódik, hogy az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást.). Ugyancsak sajátos előírás, hogy az ajánlattételre előírt minimális határidők nem alkalmazandóak ebben az eljárási típusban. Nem irányadó továbbá a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó azon szabályrendszer, mely szerint a Közbeszerzési Hatóságnak ellenőrzésre meg kell küldeni a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat megindító felhívásokat és – egyebek mellett –a jogalap fennállását igazoló körülményekről szóló tájékoztatást.

Az eljárás megindításra vonatkozó szabályokból adódóan az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő azonban jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

Garanciális előírást tartalmaz a Kbt. 115. § (7) bekezdése 2017. január 1-je óta. Ezen eljárási fajta zártságát enyhítendő az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban – az eljárás megindításával egyidejűleg – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.

A meghívott szereplők meghatározására vonatkozó előírásokról következő bejegyzésünkben olvashatnak.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni