2018. jan 24.

Fontos határidő: 2018. január 31.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos határidő: 2018. január 31.

Külföldi bankszámlaszám bejelentési kötelezettség

 A fenti határidő számos bevallás és adatszolgáltatás határidejét jelenti, de most egy új kötelezettségre hívjuk fel a figyelmüket!

hatarido.jpg

Az év elejétől hatályos 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) új kötelezettségként írja elő, hogy egyes adózóknak 2018. január 31-ig be kell jelenteniük a NAV felé a már meglévő külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes számlaszámukat, a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét, a számla megnyitásának dátumát, ill. a számla lezárásnak a napját is.

A részleteket ezzel kapcsolatban az Art. 1. számú mellékletének 1.24 pontja tartalmazza.

E bejelentési kötelezettség kétirányú:

  • egyrészt azok a gazdasági társaságok, amelyek 2017. december 31-én is külföldi bankszámlával rendelkeztek, bejelentési kötelezettségük van 2018. január 31-ig
  • másrészt az újonnan alakuló gazdasági társaságok, ha külföldi bankszámlát is nyitnak, a számla megnyitásától számított 15 napon belül be kell, hogy jelentsék az adóhivatal felé.

A bejelentést a 18T201T 10. számú pótlapján kell megtenni, az alábbi információk megadásával:

Fontos hangsúlyozni, hogy a bejelentés elmulasztása súlyos jogkövetkezményeket vonhat maga után, melyre nem csak akkor derülhet fény, ha magát a mulasztó gazdasági társaságot ellenőrzik, de előfordulhat olyan eset is, hogy valamely partner ellenőrzése esetén szúr szemet az adóhatóságnak a bejelentés elmaradása.

Az Art. 221. §-a alapján, amennyiben 15 napon belüli hiánypótlásra történő felhívást követően sem történik meg a mulasztás pótlása, abban az esetben a NAV 500. 000,- Ft mulasztási bírságot szab ki a nem természetes személy adózóval szemben.

Lényeges ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy bejelentési kötelezettség a fentiekkel összefüggésben csak a gazdasági társaságokat terheli, tehát amennyiben egyéni vállalkozó rendelkezik külföldi bankszámlával, e kötelezettség rá nem vonatkozik.

Szólj hozzá

praktikum szosszenet jo tudni