2018. már 07.

Az önellenőrzési szándék bejelentése az adóhatósághoz

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Az önellenőrzési szándék bejelentése az adóhatósághoz

A 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről új lehetőséget rejt az önellenőrzés bejelentésével kapcsolatban. A törvény 54-55. §-ban foglaltak szerint, az adózóknak bővített mozgásteret nyújt a tekintetben, hogy amennyiben az adózó valamely adónem tekintetében önellenőrzéssel kíván élni, azt előzetesen bejelentse a NAV felé.

onellenorzes_jpg.jpg

Talán sokunk fejében felvetődik a kérdés, hogy miért jó ennek a lehetősége, hogyan tudjuk ezt megtenni, és jár-e jogkövetkezménnyel? Természetesen ezek a kérdések engem is foglalkoztatnak, így ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában szeretnék segítséget nyújtani.

Maga az önellenőrzés arra szolgál, hogy amennyiben az adózó utólag, a bevallás benyújtását követően hibát tár fel, vagy utólag észreveszi, hogy a bevallása téves adatokat tartalmaz, azt az önellenőrzéshez való jog alapján módosíthassa, utólag korrigálhassa.

Igen ám, de ezt eddig (és megjegyzem ezután is) bármikor megtehettük, mindenféle szándék bejelentése nélkül is. Miben új most ez a lehetőség? A lehetőség abban a tekintetben új, hogy amennyiben az adózó él az előzetes bejelentés lehetőségével, úgy a bejelentett időszakra és adónemre vonatkozóan az adóhatóság nem indíthat adóellenőrzést.

Gondoljunk csak bele egy általános helyzetbe. Az adózó havi áfa bevallásában visszaigényelhető adó keletkezik, melyet az adózó vissza is igényel. Ez esetben természetesen lehet számítani az adóhivatal ellenőrzésére az adó kiutalása előtt. Ha az adózó a bevallás benyújtását követően tár fel utólag hibát, lehetősége van ezt bejelenteni az adóhivatal felé, így addig az ellenőrzést a NAV nem indítja meg.

A bejelentés egyébként nem feltétele az önellenőrzésnek, tehát önellenőrzés abban az esetben is végezhető, ha azt nem előzte meg az önellenőrzési szándék bejelentése, de ez esetben természetesen figyelni kell arra, hogy az adózó az önellenőrzést az ellenőrzés megkezdéséről szóló értesítés átvételét megelőzően el is végezze.

A szándékot a 18ONELLB nyomtatványon lehet bejelenteni. Fontos megjegyezni, hogy míg az önellenőrzés lehetőségére korlátlan alkalommal van lehetőség, úgy magára a szándék bejelentésére ugyanazon adó-megállapítási időszak tekintetében ugyanarra az adónemre vonatkozóan csak egyszer lehet a bejelentéssel élni.

Jogkövetkezményekről már részben szót ejtettem az ellenőrzések vonatkozásában, de egyéb következményekről is társulnak ehhez az új jogintézményhez. Ha a bejelentést követően az önellenőrzés benyújtása elmarad, emiatt szankcióval nem élhet az adóhivatal, hiszen maga a nyomtatvány is csak a szándék bejelentésére szolgál. Az önellenőrzéssel feltárt adókülönbözet után pedig az adózónak a szokásos mértékű önellenőrzési pótlékot kell megfizetnie, amely valószínűleg sokkal kisebb mértékű, mint egy (esetlegesen) feltárt adókülönbözet.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni