2018. jún 13.

Az adószám törlése, és ami mögötte van…

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Az adószám törlése, és ami mögötte van…

Január 1-től folyamatosan láthatjuk az adószám törlését elrendelő határozatok közzétételét a NAV honlapján. E tekintetben is jelentős változást hozott az ide vonatkozó rendelkezések módosítása az Art-ban.

adoszam-torles-2.png
A január 1-től hatályba lépett adózás rendjéről szóló törvény már nem tartalmaz az adószám felfüggesztésre rendelkezést, e jogintézmény tehát januártól hatályon kívül került. Az adószám törlése, mint intézkedés (Art. XXXI. fejezet) azonban megmaradt, ill. számos korábban adószám felfüggesztési indok is átkerült a törlések közé.

Az átmeneti rendelkezések között találjuk meg azokra az eljárásokra vonatkozó szabályokat, amelyek az új szabályok hatálybalépésekor már folyamatban vannak az adószám felfüggesztésére vonatkozólag. Ezekben az esetekben, a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a folyamatban lévő adószám felfüggesztő eljárásokat (bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatt) megszünteti az adóhatóság határozat hozatala nélkül. (Art. 271. § (9)-(10))

Az Art. 246. §-a rendelkezik tehát az adószám törléséről, amely taxatíve felsorolja, hogy mely esetekben kerül sor az adózó adószámának a törlésére. Ezek az alábbi esetek:

  • az adózó székhelyén történ ellenőrzés során megállapítható, hogy az adózó a székhelyén nem található,
  • az adózó részére küldött postai irat 2 egymást követő alkalommal „címzett ismeretlen” megjegyzéssel visszaérkezett, ill. a küldemény levélszekrény hiánya miatt nem kézbesíthető,
  • a bejelentett székhely nem valós cím,
  • az adózó a szervezeti képviselőt a NAV felé nem jelentette be felszólítás ellenére sem,
  • amennyiben a bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy,
  • az adózó áfa bevallási kötelezettségét vagy havi járulék bevallási kötelezettségét az adóhivatal felszólítása ellenére 365 napon belül nem teljesíti.

Az első két pontban részletezett indokok fennállása esetén az adóhivatal felhívja az adózó figyelmét a törvényes állapot helyreállítására, azonban ha a 30 napos határidő eredménytelenül telik el, az adószám törlésre kerül.

Súlyosabb jogkövetkezménnyel kell számolni, ha az adószám törlése a 3-5 pontok alapján valósul meg, ezekben az esetekben a (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az adószám törlést követően már adószám nem állapítható meg.

Az adószám törléséről szóló határozatot a cégjegyzésre kötelezett adózók esetében elektronikusan megküldi az adóhivatal a Cégbíróság részére, és kezdeményezi a megszüntetést, egyéni vállalkozók, ill. más adózók esetében pedig a nyilvántartást vezető szervet keresi meg az adóhivatal, és így kerül sor az adószám törlésére.

Amennyiben a cégbíróság az adózót nem törli nyilvántartásából, - mert az a törvényes működést helyreállította és kikerül a kényszertörlés alól - a törölt adószám visszaállítása kérhető a NAV-tól a xxT201T nyomtatványon.  E tekintetben lényeges, hogy az adóhatóság a korábbi adószámot állapítja meg az adózó részére, az adatlap benyújtásának hatályával, de áfa adózási mód választása tekintetében nem minősül új adóalanynak az adózó.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni