2018. júl 04.

Az ingatlanértékesítés és -bérbeadás főbb áfaszabályai 2018-ban

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Az ingatlanértékesítés és -bérbeadás főbb áfaszabályai 2018-ban

1. Új vagy annak minősülő beépített ingatlan értékesítése: 27%-os áfa fizetendő, de

a) többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás esetén, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert, az áfa mértéke: 5%.

b) egylakásos lakóingatlan esetén, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert, az áfa mértéke 5%.

2. Beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése: áfamentes, kivéve,

a) ha az első rendeltetésszerű használatbavétel még nem történt meg,

b) az első rendeltetésszerű használatbavétel megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély véglegessé válása, vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év;

c) a beépítés az építési szabályok szerint egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

3. Építési telek értékesítése: 27%-os áfa fizetendő.

a) Építési telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak,

b) illetve telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál, és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak).

4. Beépítetlen ingatlan (rész), építési teleknek nem minősülő egyéb telek, pl. magánút értékesítése: áfamentes.

5. Ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása: áfamentes, kivéve

a) kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást,

b) a közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadást;

c) az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadását;

d) a széf bérbeadását.

6. Adókötelessé tétel: a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adó- és vámhatóságnak tett bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy a , 4. és 5. pont szerinti ingatlanértékesítést, illetve bérbeadást áfakötelessé teszi. Az adó mértéke ebben az esetben: 27%. A választási jogát az értékesítésre és a bérbeadásra külön-külön is gyakorolható, lehetséges csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra kiterjedően gyakorolni e jogot. Az az adóalany, aki élt a választási jogával, attól a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el. Az adóalany döntését a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig (a tárgyévben megkezdett tevékenység esetén a tevékenység megkezdését megelőzően) jelentheti be.

7. Fordított áfa: az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti meg

a) olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;

b) a 6. pont szerinti ingatlanértékesítések esetén (bérbeadás áfakötelessé tétele esetén tehát nincs fordított adózás!).

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700127.TV

 ingaltan_berbe_2018.jpg

Szólj hozzá

praktikum jo tudni