2018. aug 01.

Fontos változás az USA-ból történő behozatalban!

írta: Gombár Gábor
Fontos változás az USA-ból történő behozatalban!

2018. június 22-től az Amerikai Egyesült Államokból származó, meghatározott termékek szabad forgalomba bocsátása esetében 25 % (valamint egyetlen termék esetében 10 %) kiegészítő vám kiszabására kerül sor:

usa_behozatal.jpeg

Az érintett termékekkel kapcsolatos információk megtalálhatók az alábbi jogszabályokban:

  • A BIZOTTSÁG (EU) 2018/724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. május 16.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó egyes kereskedelempolitikai intézkedésekről;
  • A BIZOTTSÁG (EU) 2018/886 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 20.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó egyes kereskedelempolitikai intézkedésekről, valamint az (EU) 2018/724 végrehajtási rendelet módosításáról.

Az érintett termékek nyolcjegyű vámtarifaszámának felhívás időpontjában hatályos listáját az (EU) 2018/886 végrehajtási rendelet I. melléklete, valamint az ezen felhíváshoz csatolt lista is tartalmazza. A kiegészítő vám kiszabása a normál ipari, vagy mezőgazdasági vámok során is alkalmazott automatizmus szerint történik, így annak érdekében plusz adatot, információt, nyilatkozatot nem szükséges megadni, illetve megtenni.

Az (EU) 2018/724 végrehajtási rendelet 4. cikke értelmében nem tartoznak a kiegészítő vám hatálya alá azok a termékek

  • melyekre 2018. május 17-e előtt vámmentességgel vagy vámcsökkentéssel adtak ki behozatali engedélyt; illetve
  • melyek esetében az importőrök bizonyítani tudják, hogy azokat 2018. június 22. előtti időpontban az Egyesült Államokból exportálták az Európai Unióba.

 Az (EU) 2018/724 végrehajtási rendelet 4. cikke alapján kiegészítő vám hatálya alá nem tartozó termékek esetében az importőr, illetve nyilatkozattevő kétféle módon mentesülhet a kiegészítő vám megfizetése alól:

  • Abban az esetben, ha az érintett termékek szabad forgalomba bocsátáshoz kapcsolódó áruátengedése már megtörtént, akkor a behozatali vám túlzott mértékben felszámított összegére hivatkozással vám visszafizetésre vagy elengedésre irányuló kérelmet szükséges benyújtani a vámeljárást lefolytató adó- és vámigazgatósághoz. –
  • Amennyiben viszont az érintett termékek áruátengedése a szabad forgalomba bocsátáshoz kapcsolódóan még nem történt meg, akkor a vámeljárást lefolytató adó- és vámigazgatóság előzetes értesítése és a szükséges bizonyítékok előterjesztése mellett szükséges a vám árunyilatkozatot benyújtani.
Szólj hozzá

praktikum jo tudni