2018. okt 17.

Értékcsökkenés megváltoztatásának szabályai 1. rész

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Értékcsökkenés megváltoztatásának szabályai 1. rész

Számviteli törvény alapján:

A továbbképzéseken sokan teszik fel az előadóknak azt a kérdést, hogy lehet-e megváltoztatni az értékcsökkenést, valamint a megállapított maradvány értéket.

ertekcsokkenes.jpg

A számviteli törvény 52§ (2) bekezdése szerint az értékcsökkenés elszámolásának szabálya alapján az évenkénti elszámolható összeget a fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azt a rendeltetésszerű használatba vételtől az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon kell dokumentálni.

A törvény 3 §. alapján a  maradványértéka rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

Látható, hogy a törvény megfogalmazása alapján tervezésről, valamint várható összegekről beszél, ezért az 53 § (5) bekezdése szerint, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megtervezésekor figyelembe vett körülményekben – akár az eszköz használati időtartamában – vagy az adott eszköz értékében lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolható értékcsökkenés megváltoztatható azzal, hogy a változás eredményre gyakorolt hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.

A fentiekből következik az is, ha a megváltoztatás miatt a leírás végén az eszköz nettó értéke nem egyezik meg a maradvány értékkel, akkor a maradvány érték is megváltoztatható, feltéve, hogy a használati idő alatt nem kellett terven felüli értékcsökkenést elszámolni.

A következő részben az TAO törvény alapján elszámolható értékcsökkenési leírásról, valamint annak összehasonlítását taglaljuk a számviteli törvény adta lehetőségekkel.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes