2018. nov 19.

Mire is kell ajánlatot tennünk?

írta: Dr. Kothencz Éva
Mire is kell ajánlatot tennünk?

... avagy a közbeszerzési műszaki leírás jelentősége
2. rész

kozbesz-leiras---forditva---png.png

2018. október 31.-i bejegyzésünkben olvashattak a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás mibenlétéről, fontosságáról, meghatározására vonatkozó általános szabályokról. Jelen írásunkban a műszaki leírás ajánlatkérők általi megadásának részletes szabályaival, illetve egyes gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk.

A műszaki leírás meghatározásának részletes szabályait a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) tartalmazza. Az Akr. 46. § (2) bekezdése szerint a műszaki leírás meghatározható

a) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával;

b) különböző szintű szabványokra hivatkozással, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással;

c) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával oly módon, hogy ezen követelményeknek való megfelelés vélelmét biztosító, a b) pontban felsoroltakra is hivatkozik az ajánlatkérő;

d) a két fő mód kombinációjával.

Jóllehet a jogszabály nem állít fel hierarchiát a műszaki leírás megadására szolgáló eszközök tekintetében, a műszaki leírásnak az első helyen említett teljesítmény-, illetve funkcionális követelményekkel történő megadása szolgálja leginkább a verseny alapelvét. Ily módon biztosítható ugyanis leginkább az, hogy a verseny ne korlátozódjon meghatározott szállítók meghatározott termékeire.

A továbbiakban vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mit is értünk teljesítmény- és funkcionális követelmények alatt. Mivel e tekintetben a közbeszerzési jogszabályok értelmező rendelkezést nem tartalmaznak, a szavak hétköznapi értelme szolgál támpontul. Attól függetlenül, hogy az ajánlatkérő által elvárt követelményekhez tartozik-e valamilyen mértékegység, mérhető paraméter, vagy sem, mindkét kategória a beszerzés tárgyától elvárt „képességekre”, jellemzőkre vonatkozik. Tekintettel arra, hogy teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények alkalmazásánál az elvárt eredményen van a hangsúly, így az odavezető út, azaz a megajánlott műszaki megoldás többféle lehet. A műszaki leírás ilyen módon történő definiálása sokkal inkább megfelel a verseny széles körben való biztosításának, hiszen az nem egy konkrét terméket takar.

Ami a teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények meghatározásának szintjét illeti: az nem lehet hozzávetőleges vagy elnagyolt. Ajánlatkérőnek a követelményeket úgy kell meghatároznia, hogy azok kellően pontosak legyenek ahhoz, hogy lehetővé tegyék az ajánlattevők számára a szerződés tárgyának megállapítását, azaz egyértelműen ki kell derülnie belőlük az ajánlatkérő beszerzési igényének, az elvárt jellemzőknek. A műszaki leírással kapcsolatos általános követelmény továbbá, hogy azt valamennyi felhasználó, ezen belül, ha a közbeszerzés tárgyára nézve értelmezhető, a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának figyelembevételével kell meghatározni.

A műszaki leírás kapcsán egy további fontos kérdés a konkrét termék, típus megjelölésének lehetősége. Azzal együtt, hogy műszaki leírás, fentiekben idézett megadási módjai között nem találunk konkrét termék, típus megjelölésére való hivatkozást, a közbeszerzési kiírásokban nem ritkán találkozhatunk ilyen jellegű előírásokkal is. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy erre csak meghatározott feltételek mellett, kivételes esetben van lehetőség. Főszabály szerint a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi. A főszabálytól való eltérés kizárólag szűk körben és kivételesen megengedett abban az esetben, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a műszaki leírás lehetséges megadási módjai révén történő, kellően pontos és érthető leírása. A konkrét megnevezések, jelölések mellett az ajánlatkérőnek minden esetben szerepeltetnie kell a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést és az ajánlattevők számára biztosítani is kell az egyenértékű termékkel való teljesítés lehetőségét.

Az egyenértékűség körében követett joggyakorlattal soron következő bejegyzésünkben foglalkozunk.

 

Sorozatunk előző része:

https://perfekt.blog.hu/2018/10/31/mire_is_kell_ajanlatot_tennunk

Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes