2019. jan 23.

Új FAKSZ-rendelet jelent meg

írta: Dr. Kothencz Éva
Új FAKSZ-rendelet jelent meg

2019. január 1-jétől új végrehajtási rendelet vonatkozik
a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadókra

uj-faksz.jpg

2019. január 1-jével új jogszabály váltotta fel a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra (a továbbiakban: FAKSZ) vonatkozó végrehajtási rendeletet. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2019. január 1-jével történő hatályba lépésével hatályát vesztette a korábban irányadó 14/2016. (V.25.) MvM rendelet.

Ami a legfontosabb változásokat illeti: a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét a Közbeszerzési Hatóság vezeti és 2019. január 1-jétől a névjegyzékre vonatkozó valamennyi kérelmet, iratot – a korábbi szabályozástól eltérően, mikor is a kérelmeket a Miniszterelnöki Hivatalnak kellett megküldeni – a Közbeszerzési Hatósághoz kell benyújtani. A kérelmeket írásban kell előterjeszteni az ügyfélkapun keresztül. A kifejezetten erre a célra rendszeresített űrlap a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ internetes címen elérhető.

A főszabály szerint elektronikusan zajló közbeszerzési eljárásokra tekintettel változott azon szabály, mely szerint a szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és a névjegyzékbe vétel során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel látja el a jogszabályban meghatározott dokumentumokat. A hatályos szabályozás értelmében a FAKSZ közbeszerzési eljárás lebonyolítására szolgáló elektronikus rendszerben elektronikusan rögzítetten hagyja jóvá a közbeszerzési eljárás során keletkezett és a jogszabályban felsorolt dokumentumokat. A papír alapon lefolytatott eljárások esetén a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó továbbra is aláírásával és a névjegyzékbe vétel során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel látja el a jogszabályban meghatározott iratokat.

Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóvá válás egyik feltételét képező közbeszerzési gyakorlat tekintetében új kérelmező esetén – főszabály szerint –legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó közbeszerzési tevékenységet és legalább tíz közbeszerzési eljárásban folytatott, a Rendeletben pontosan definiált közbeszerzési, illetve ellenőrzési tevékenységet kell igazolni. Névjegyzékbe történő bejegyzés megújítása esetén elegendő legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását igazolni, vagy legalább huszonöt közbeszerzési eljárás tekintetében a Rendelet 1. § 5. pont 5.1. alpontja szerinti közbeszerzési tevékenységre vagy ellenőrzési tevékenységre vonatkozó referenciát benyújtani.

(A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóvá válás feltételeit a Rendelet 2. § (2) bekezdése tartalmazza.)

 

Amennyiben úgy gondolja, szívesen válna hozzáértő szakemberré,
tekintse meg képzési kínálatunk között a
Közbeszerzési referens képzést, melyet az ország több pontján is indítunk.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni