2019. ápr 03.

2019. április 1-jével módosult a közbeszerzési törvény!

írta: Dr. Kothencz Éva
2019. április 1-jével módosult a közbeszerzési törvény!

Amint azt 2018. december 10-i bejegyzésünkben (https://perfekt.blog.hu/2018/12/10/modosul_a_kozbeszerzesi_torveny_840) hírül adtuk, a közbeszerzési törvény (Kbt.) 2019. április 1-jével ismét több ponton változik. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) többszintű hatályba léptetési szabályainak túlnyomó többsége 2019. április 1-jével épült be a Kbt.-be. (A változáskövetéssel ellátott jogszabályszöveg letölthető a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról az alábbi elérési útvonalon: https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/2019-aprilis-1-tol-hatalyos-kbt---)

Jóllehet a módosítás mindenek előtt a 2018. április 15-e óta kötelező elektronikus közbeszerzési rendszer szabályait tartalmazó végrehajtási rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályainak a Kbt.-be iktatását célozta, emellett több fontos, gyakorlati jelentőséggel bíró szabály felülvizsgálatára, módosítására is sor került.

Így pontosításra kerültek a kizáró okok; kiegészítésre kerültek az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bírálatát rögzítő ún. Összegezés módosítására vonatkozó szabályok; módosultak az ajánlati biztosítékra irányadó szabályok; pontosításra kerültek a nemzeti eljárásrend szabályai, illetve változtak a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (a továbbiakban: FAKSZ) kötelező bevonásának esetei. Jelen bejegyzésünkben utóbbi kérdéssel részletesen is foglalkozunk.

Tekintsük át, hogy melyek a FAKSZ bevonásának kötelező esetei 2019. április 1-jét követően!

banan_modosul_kozbesz_apr_1.jpg

Kötelező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni – amint korábban is –

a) az uniós értékhatárt elérő értékű árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése estén;

b) építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba (: az április 1-jét megelőző szabályok szerint ötszázmillió forint volt itt a releváns értékhatár);

c) továbbra is kötelező a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén, de április 1-jétől differenciált szabályozás érvényesül a keretem-gállapodások keretében megvalósuló beszerzésekre.

A részben vagy egészben uniós forrásból megvalósuló eljárások esetén – főszabály szerint – értékhatártól függetlenül kötelező a FAKSZ bevonása (itt önmagában az európai uniós forrás tényére tekintettel került a szabály előírásra), azonban a módosított rendelkezések sajátos előírást tartalmaznak az uniós forrásból megvalósuló keretmegállapodásokra. Ezek esetében ugyanis kizárólag akkor kell a FAKSZ bevonásáról gondoskodni, amennyiben a keretmegállapodás alapján történő beszerzés értéke eléri az a)-b) pont szerinti – azaz az uniós árubeszerzésre, illetve szolgáltatás megrendelésére irányadó értékhatárt, illetve építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot –értékhatárokat.

A félreértések elkerülése végett rögzítésre került, hogy ugyanakkor a keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott értékű beszerzés megvalósításába kötelező a FAKSZ bevonása.

 

 Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzá értő a témában, jelentkezzen közbeszerzési referens képzésre.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni