2019. máj 22.

Iparűzési adó bevallása

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Iparűzési adó bevallása

Az iparűzési adó alanyainak fontos határidő közeleg, hiszen 2019. május 31-ig kell bevallani a 2018. év iparűzési adóját, illetve a következő időszakra esedékes előlegeket. Fontos változás, hogy a 2018. évre esedékes adóból érvényesíthető utoljára a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség.

ipa_2019.jpg

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet, mely a jogszabály 39/D. § -a, a jogalkotó hatályon kívül helyezte a 2018. évi XLI. törvény 133. § (2) bekezdésével ez hatálytalan 2019. I. 1-től.  

2019. évtől kezdődően tehát a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség már nem érvényesíthető, azonban az adózók még a most beadásra kerülő, a 2018 évet érintő bevallásukban érvényesíthetik utoljára.

A mentesség az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzők esetében érvényesíthető, az adóévi működés hónapjai alapján az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám, és az előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva állapítható meg, főben kifejezve a növekmény után 1 millió Ft/fő a mentesség összege.

Ha a létszámbővítés állami támogatás igénybevételével jött létre, a kedvezmény érvényesítését a jogszabály kizárja, itt elsősorban a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított támogatásokra kell gondolni.

A jogszabály átmeneti rendelkezései között található az 51/E. § (1), mely kimondja:

Ha a 2019. évben kezdődő adóévben (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: adóév) a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot meghaladó mértékben csökkent, akkor az adóévet megelőző adóévre - a 39/D. § (1) bekezdése 2018. december 31-ig hatályos szövege alapján - igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóévi, 39. § (1) bekezdése szerinti iparűzési adóalapot meg kell növelni.

Vagyis, amennyiben a kedvezmény 2018. évi igénybevételét követően 2019-ben 5 százalékot meghaladó mértékű létszámcsökkenés következik be, abban az esetben az idei, 2018-ra igénybevett adóalap-mentességgel növelni kell majd a 2019. évi helyi iparűzési adó alapját.

 

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában, jelentkezzen OKJ képzésünkre.

perfekt_szakkonyvkatalogus_2019-i.png

Szólj hozzá

praktikum jo tudni