2019. jún 12.

Kire vonatkozik a számviteli politika készítési kötelezettség?

írta: Dr. Sztanó Imre
Kire vonatkozik a számviteli politika készítési kötelezettség?

A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 14 § (3) bekezdése szerint: „A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.”  Ez az előírás vonatkozik minden gazdálkodóra?

Igen. Kétségtelen, hogy a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/201. (XII.20.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint a mikrogazdálkodó számviteli politikát nem készít. Megítélésem szerint mégis e körben is vannak számvitel politikai döntések. Ezt leginkább az támasztja alá, hogy a mikrogazdálkodói beszámoló mérlegén (lásd a rendelet 1. sz. mellékletét) több olyan kérdésre kell válaszolni, amely számviteli döntést igényel. Ilyen például a kisértékű eszközök leírásánál alkalmazott értékhatár, vagy a készletek elszámolása. Úgy vélem, hogy ezeket döntéseket is megfelelő módon rögzítenie kell a gazdálkodónak.

accounting-blur-button-1028726.jpg

A másik kérdés a számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok összeállítása. A számviteli törvény 14.§ (5) bekezdése négy szabályzat elkészítését írja elő:

  • az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,
  • az eszközök és források értékelési szabályzatát,
  • az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot és
  • a pénzkezelési szabályzatot.

A törvény az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabály készítési kötelezettség alól felmentést ad az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozónak, valamint olyan gazdálkodóknak, akik a törvényben meghatározott értékhatárt nem érik el. Ez a felmentés a gazdálkodó nagysága miatt teljesen logikus, de a számviteli szabályok gyakorlati alkalmazása miatt kérdéseket is vet fel. Mi a teendő abban az esetben, ha ezen „kisebb” gazdálkodóknál is szerepel a mérlegben saját előállítású eszköz, vagy valamilyen saját előállítású eszközt kell aktiválni? Nyilvánvalóan ez esetben is meg kell állapítani az értékelés alapjául szóló önköltséget az 51.§ (1) bekezdése alapján. Az itt rögzített szabályt csak akkor tudja alkalmazni a gazdálkodó, ha részletesebben rögzíti az önköltségszámítás választott rendjét. Ehhez – szabályzatkészítés nélkül is – a számviteli politika keretében rögzíteni kell a választott, alkalmazott módszereket.

 

 

Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában, jelentkezzen OKJ képzésünkre.

perfekt_szakkonyvkatalogus_2019_ii.png

Szólj hozzá

praktikum jo tudni